Почетна страна
Судска власт
Надлежност
Унутрашње уређење
Јавност у раду
Публикације
Извештаји о раду
Судска пракса
Линкови
Контакт  

Почетна » Јавност у раду » КОМЕНТАРИ ГРАЂАНА » Архива Коментара грађана

Архива Коментара грађана

 АПЕЛАЦИОНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ

Трг Војводе Путника бр.4

34000 КРАГУЈЕВАЦ    
apelacionisudkg@gmail.com 

В.Ф. ПРЕДСЕДНИКА СУДА

Весна Петровић 

Данас сам добио поштом одговор  бр.СУ VI-144/11-8.4.2011 од Вас на постављени упит од 30.3.2011 године и овим вам захваљујем на брзом, и прецизном одговору.

Захваљујем се на вашој ажурности што је за сваку пажњу и похвалу посебно што је самој жалби било потребно више месеци да превали тако „дуг“ пут од основног суда до Вашег.

Желим Вам успех у даљем раду.  

У Београду 12.04. 2011 год.

Бранислав Петровић

11000 БЕОГРАД

Малешка 29

branislavpetrovicbp@gmail.com

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИКУ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ   

      

 

Осећам грађанску дужност и људску потребу да Вам се обратим.Наиме иостоји веровање да се грађани обраћају Вама само када имају проблема са Судом,међутим моје обраћање је из потребе да укажем на изузетно понашање судија Вашег Су- да,који су ме примили почетком маја.Иако је пресуда Вашег Суда коначна,без права жалбе,а имајући у виду све чудне околности под којима се одвијао судски спор од судске јединице у Брусу, преко основног суда у Крушевцу па до прессуде Вашег Суда, имао сам људску и грађанску потребу да укажем на овај предмет у нади да ће његовим разматрањем Судко руководство уочити све мањкавости.Иначе спор је вођен под бројем ГЖ.бр.2355/10. Ваше судије су ме примиле и том приликом исказале изузетно разумевање и стрпљење да ме саслушају и објасне своје виђење целог спора.Молим Вас да ми верујете,да сам из суда изашао као препорођен због корекности Ваших судија.

 У прилогу писма достављам Вам писмо које сам упутио градоначелнику Крагујевца,господину Верољубу Стева- новићу,са грађанском молбом да Вам помогне у решавању проб- лема у вези са пословним простором.Наиме суђење,по напред наведеном спору,одржано је у судници у подруму,у просторији која не задовољава ни минималне услове рада,а камо ли да се у њој дели правда.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       С Поштовањем

 

 

 

                                                                                                                                              Часлав Вучић

 

                                                                                                                                   Б е о г р а д

 

 

 

Ул.Милана Јовановића бр.

                                                                                                                                ЈМБГ 0710947710270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИКУ ВЕРОЉУБУ СТЕВАНОВИЋУ

 

Господине градоначелниче,пре извесног времена имао сам судски спор у Апелационом суду у Крагујевцу. Морам признати да сам био најнепријатније изненађен у каквим условима ради ова важна судска инстанца.Наиме суђење је одржано у судници која се налази дубоко у подруму,у којој се осећа мемла,а има прозоре до плафона, који леже на улици,када се гледа зграда са спољне стране. Највероватније прозори се не отварују због буке и загађе- ног ваздуха који долази са улице.Знам да Крагујевац нема обавезу да решава проблеме Апелационог судајер је то републичка установа,али сам свестан да ипак то оставља лош утисак о Крагујевцу.Зато Вас најљубазније молим да помогнете руководству овог Суда да реши просторне про- блеме,имајући у виду да постоји доста слободног канцела- риског простора у Крагујевцу.

 

                                                                                                                     Унапред захвалан на разумевању

 

 

 

 

                                                                                                                                  Часлав Вучић

                                                                                                                                     Б е о г р а д

 

 

 

Ул.Милана Јовановића бр.

                                                                                                                                ЈМБГ 0710947710270

@ 2010. Апелациони суд у Крагујевцу