Почетна страна
Судска власт
Надлежност
Унутрашње уређење
Јавност у раду
Публикације
Извештаји о раду
Судска пракса
Линкови
Контакт  

Почетна » Јавност у раду » Позиви и обавештења за странке и остале учеснике у поступку

Позиви и обавештења за странке и остале учеснике у поступку

ОГЛАСНА ТАБЛА

Решење Кж1 160/21

Решење Кж1 207/22 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОЈ СЕДНИЦИ ДРУГОСТЕПЕНОГ ВЕЋА

У смислу одредбе члана 178 став 3 КЗ обавештава се :

- Изет Ајдиновић из с. Радуховце, Тутин, да ће се седница већа пред Апелационим судом у Крагујевцу у предмету КЖ1-292/17 одржати дана 25.04.2017. године у 10:00 часова, у судници број 104.

- Седница већа одржаће се и без присуства Изета Ајдиновића из с. Радуховце, Тутин , уколико се не одазове овом обавештењу.

Истакнуто дана 12.04.2017. године.

@ 2010. Апелациони суд у Крагујевцу