Почетна страна
Судска власт
Надлежност
Унутрашње уређење
Јавност у раду
Публикације
Извештаји о раду
Судска пракса
Линкови
Контакт  

Почетна » О Апелационом суду у Крагујевцу

О Апелационом суду у Крагујевцу

Апелациони суд у Крагујевцу основан је Законом о уређењу судова и Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава. Суд је почео са радом 01. јануара 2010. године.

Основан је за подручја oсам виших судова и то: у Крагујевцу, Јагодини, Крушевцу, Краљеву, Новом Пазару, Пожаревцу, Чачку и Ужицу и 22 основна суда са подручја ових виших судова, са 11 судских јединица.     

Одлуком Високог савета судства о броју судија у судовима, утврђен је број судија за овај суд 53 са председником суда.

Судијску функцију тренутно обавља 45 судија са председником суда.

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Апелационог суда у Крагујевцу, предвиђено је да послове из делокруга суда обавља 141 извршилац, распоређен на 34 радна места.

Седиште Апелационог суда у Крагујевцу се од оснивања суда, налазило у згради правосудних органа на адреси Трг војводе Радомира Путника бр. 4, у којој су били смештени Виши и Основни суд у Крагујевцу. Након пресељења Апелационог суда у Крагујевцу у нову зграду - Палату правде, почев од 29.11.2021. године, седиште Апелационог суда у Крагујевцу налази у згради Палате правде у улици Слободе број 4. У истој згради смештени су Виши суд у Крагујевцу, Основни суд у Крагујевцу, Привредни суд у Крагујевцу, Прекршајни суд у Крагујевцу, Прекршајни апелациони суд - одељење у Крагујевцу, Управни суд - одељење у Крагујевцу, Државно правобранилаштво - одељење у Крагујевцу, Апелационо јавно тужилаштво у Крагујевцу, Више јавно тужилаштво у Крагујевцу и Основно јавно тужилаштво у Крагујевцу. Према решењу Министарства правде Републике Србије, зградом управља Апелациони суд у Крагујевцу, као суд највишег ранга.

Према одлуци о коришћењу просторија у згради Палате правде, Апелациони суд у Крагујевцу, користи просторије које се налазе на трећем и четвртом спрату и приземљу зграде. Судска управа се налази на трећем спрату зграде Палате правде, канцеларија број 3.21.

 

@ 2010. Апелациони суд у Крагујевцу