Почетна страна
Судска власт
Надлежност
Унутрашње уређење
Јавност у раду
Публикације
Извештаји о раду
Судска пракса
Линкови
Контакт  

Почетна » Оснивање Апелационог суда у Крагујевцу

Оснивање Апелационог суда у Крагујевцу

Законом о уређењу судова ("Сл. гласник РС", бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 - др. закон, 78/2011 - др. закон, 101/2011...88/18) и Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава ("Сл. гласник РС", бр. 101/2013) основан је Апелациони суд у Крагујевцу. Суд је почео са радом 01. јануара 2010. године.

Апелациони суд у Крагујевцу основан је за подручја oсам виших судова и то: у Јагодини, Крагујевцу, Крушевцу, Краљеву, Новом Пазару, Пожаревцу,  Чачку и Ужицу,  као и за двадесетдва основна суда са подручја ових виших судова, са једанаест судских јединица.     

За Апелациони суд у Крагујевцу изабрано је педесеттроје судија из 15 различитих општина Шумадије, западне Србије, Рашке и Поморавља. Судијску функцију тренутно обавља 46 судија са председником суда.

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Апелационог суда у Крагујевцу предвиђено је да послове у овом суду обавља 133 извршилаца.

Седиште Апелационог суда у Крагујевцу се од оснивања налазило у згради правосудних органа у Ул. Трг војводе Радомира Путника бр. 4, у којој су били смештени и Виши и Основни суд у Крагујевцу. Након пресељења Апелационог суда у Крагујевцу у нову зграду - Палату правде у Крагујевцу, односно почев од 29.11.2021. године, седиште Апелационог суда у Крагујевцу налази у згради Палате правде у улици Слободе број 4. У истој згради смештени су Виши суд у Крагујевцу, Основни суд у Крагујевцу, Привредни суд у Крагујевцу, Прекршајни суд у Крагујевцу, Прекршајни Апелациони суд - одељење у Крагујевцу, Управни суд - одељење у Крагујевцу, Државно правобранилаштво - одељење у Крагујевцу, Апелационо јавно тужилаштво у Крагујевцу, Више јавно тужилаштво у Крагујевцу и Основно јавно тужилаштво у Крагујевцу. Према решењу Министарства правде Републике Србије, зградом управља Апелациони суд у Крагујевцу.

Према одлуци о коришћењу просторија у згради Палате правде, Апелациони суд у Крагујевцу, користи просторије које се налазе на трећем и четвртом спрату, приземљу, као и у подруму. Судска управа се налази на трећем спрату зграде Палате правде, канцеларија број 3.21.

 

@ 2010. Апелациони суд у Крагујевцу