Почетна страна
Судска власт
Надлежност
Унутрашње уређење
Јавност у раду
Публикације
Извештаји о раду
Судска пракса
Линкови
Контакт  

Почетна » Основни подаци о суду

Основни подаци о суду

Apelacioni sud u Kragujevcu - stepenisteНазив:
Апелациони суд у Крагујевцу

Седиште:
Крагујевац, ул. Слободе бр. 4

Матични број:
17773712

Шифра делатности:
8423

ПИБ:
106398997 

 Жиро рачуни:

РС-буџет: 840-1620-21

казне и трошкови поступка: 840-29713845-41
динарски депозит: 840-324802-87
судске таксе: 840-29764845-10


Телефон
Централа: 034-6196-000

Локација суда и контакт

@ 2010. Апелациони суд у Крагујевцу