Почетна страна
Судска власт
Надлежност
Унутрашње уређење
Јавност у раду
Публикације
Извештаји о раду
Судска пракса
Линкови
Контакт


Трг Војводе Радомира Путника 4
34000 Крагујевац

  

Почетна » Основни подаци о суду

Основни подаци о суду

Apelacioni sud u Kragujevcu - stepenisteНазив:
Апелациони суд у Крагујевцу

Седиште:
Крагујевац, Трг Војводе Радомира Путника бр. 4

Матични број:
17773712

Шифра делатности:
8423

ПИБ:
106398997

Жиро рачун:
840-1036621-85

Телефон:
034-307-661

Телефакс:
034-332-028

Локација суда и контакт

@ 2010. Апелациони суд у Крагујевцу