Почетна страна
Судска власт
Надлежност
Унутрашње уређење
Јавност у раду
Публикације
Извештаји о раду
Судска пракса
Линкови
Контакт  

Почетна » Локација суда и контакт

Локација суда и контакт

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ
Ул. Слободе бр. 4

ПРЕДСЕДНИК АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ
Александар Блануша

 

Централа Апелационог суда у Крагујевцу
034-6196-000

Управитељ Апелационог суда у Крагујевцу
Ненад Недељковић
034-6196-324


Секретар Апелационог суда у Крагујевцу
Данијела Вранић
034-6196-322

Административно-технички секретар Апелационог суда у Крагујевцу
Душица Смиљанић
034-6196-321

Координатор за медије Апелационог суда у Крагујевцу
Милена Андријевић
034-6196-479

Кривична писарница Апелационог суда у Крагујевцу
034-6196-395
034-6196-396

Парнична писарница Апелационог суда у Крагујевцу
034-6196-393
034-6196-391

E-mail Апелационог суда у Крагујевцу:    
uprava@kg.ap.sud.rs

 

@ 2010. Апелациони суд у Крагујевцу