Почетна страна
Судска власт
Надлежност
Унутрашње уређење
Јавност у раду
Публикације
Извештаји о раду
Судска пракса
Линкови
Контакт

Трг Војводе Радомира Путника 4
34000 Крагујевац

  

Почетна » Локација суда и контакт

Локација суда и контакт

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ
Трг Војводе Радомира Путника бр.4

ПРЕДСЕДНИК АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ
Александар Блануша

Секретар Апелационог суда у Крагујевцу
Данијела Вранић
034-332-028
034-307-661

Координатор за медије Апелационог суда у Крагујевцу
Милена Андријевић

034-307-600 - локал 555

Управитељ писарнице Апелационог суда у Крагујевцу
Весна Алексић
034-307-653

Тел/Фaкс Апелационог суда у Крагујевцу
034-332-028

Централа Апелационог суда у Крагујевцу
034-307-600

E-mail Апелационог суда у Крагујевцу:    
uprava@kg.ap.sud.rs

 

 Распоред просторија у Апелационом суду у Крагујевцу

 

 

@ 2010. Апелациони суд у Крагујевцу