Почетна страна
Судска власт
Надлежност
Унутрашње уређење
Јавност у раду
Публикације
Извештаји о раду
Судска пракса
Линкови
Контакт  

Почетна » Јавност у раду » Саопштења за јавност » Инфо пулт

Инфо пулт

На шалтерима у шалтер сали на приземљу зграде Палате правде, за информације се странакама, адвокатима и другим лицима која долазе у суд, дају се информације везане за рад свих правосудних органа смештених у згради Палате правде.  


На шалтеру се могу добити следеће информације:

 • упутства странакама за лакше сналажење у судској згради (бројеви и локали судница, писарница, архиве, појединих кабинета),
 • смернице за понашање странака у суду,
 • издавање пропусница странкама ради доласка до запослених са којима је унапред уговорен састанак,
 • обавештења о радном времену суда, судских писарница и радном времену шалтера за овере,
 • информације о распореду заказаних суђења,
 • обавештења о делокругу рада организационих јединица и именима председника судских одељења,
 • обавештења о именима и контактима са сталним судским вештацима и тумачима за поједине језике,
 • упућување странака у друге надлежне државне институције,
 • издавање писаног материјала – памфлета,
 • издавање и помоћ при попуњавању потребних формулара,
 • обавештења о начину и могућностима подношења притужби на рад суда,
 • обавештења о начину подношења захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја,
 • информације у вези са основним судским процедурама и потребном документацијом за покретање судских поступака.

@ 2010. Апелациони суд у Крагујевцу