Почетна страна
Судска власт
Надлежност
Унутрашње уређење
Јавност у раду
Публикације
Извештаји о раду
Судска пракса
Линкови
Контакт


Трг Војводе Радомира Путника 4
34000 Крагујевац

  

Почетна » Јавност у раду » КОНКУРСИ » Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

 

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Апелационом суду у Крагујевцу - од 6.11.2019.

 

Образац пријаве за радно место архивар

Образац пријаве за радно место економ

Образац пријаве за радно место статистичар

Образац пријаве за радно место уписничар

 

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак - за радно место уписничар

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак - за радно место статистичар

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак - за радно место архивар

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак - за радно место економ

 

 

ЛИСТА ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ЗА ИЗБОР

 

1. Радно место уписничар, у звању референт:

  1. Кандидат под шифром пријаве АСИ0611191И27
  2. Кандидат под шифром пријаве АСИ0611191И28

 

Име и презиме кандидата који су изабрани у конкурсном поступку: 

- СТАНА ДАВИДОВИЋ из Крагујевца,

- АЛЕКСАНДРА ПОПОВИЋ из Крагујевца.

 

2. Радно место статистичар, у звању референт:

  1. Кандидат под шифром пријаве АСИ0611192И29

 

Име и презиме кандидата који је изабран у конкурсном поступку: 

- МАРКО НЕДЕЉКОВИЋ из Крагујевца.

 

3. Радно место архивар, у звању референт:

  1. Кандидат под шифром пријаве АСИ0611193И30

 

Име и презиме кандидата који је изабран у конкурсном поступку: 

- ЛАЗАР САВИЋ из Крагујевца.

 

3. Радно место економ, у звању референт:

  1. Кандидат под шифром пријаве АСИ0611194И31

 

Име и презиме кандидата који је изабран у конкурсном поступку: 

- СЛАВОЉУБ МАТОВИЋ из Крагујевца.

@ 2010. Апелациони суд у Крагујевцу