Почетна страна
Судска власт
Надлежност
Унутрашње уређење
Јавност у раду
Публикације
Извештаји о раду
Судска пракса
Линкови
Контакт  

Почетна » Јавност у раду » КОНКУРСИ » Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Апелационом суду у Крагујевцу

Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Апелационом суду у Крагујевцу

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак

 

Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Апелационом суду у Крагујевцу

 

Образац пријаве за радно место судијски помоћник - судијски сарадник у звању саветник

Образац пријаве за радно место за јавне набавке у звању самостални саветник

Образац пријаве за радно место систем администратор у звању самостални саветник

Образац пријаве за радно место економ у звању референт

Образац пријаве за радно место записничар у звању референт

Образац пријаве за радно место експедитор поште у звању референт

 

Информација о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција за радна места оглашена у интерном конкурсу Апелационог суда у Крагујевцу

 

База питања за радно место судијски помоћник

База питања за радна места: за јавне набавке, систем-администратор, економ, записничар и експедитор поште

@ 2010. Апелациони суд у Крагујевцу