Почетна страна
Судска власт
Надлежност
Унутрашње уређење
Распоред просторија суда
Јавност у раду
Публикације
Извештаји о раду
Судска пракса
Линкови

Трг Војводе Радомира Путника 4
34000 Крагујевац

  

Почетна » Јавност у раду » Јавне набавке мале вредности

Јавне набавке мале вредности

05. 05. 2017.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 3/17 - НАБАВКА НОВИХ ТОНЕРА ЗА ПОТРЕБЕ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ

 

17. 03. 2017.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 2/17 - НАБАВКА БЕНЗИНА ЗА ПОТРЕБЕ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ

 

17. 02. 2017.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1/17 - НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ПАПИРА ЗА ШТАМПУ

 

15. 11. 2016.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 8/16 - ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ЗГРАДЕ ПРАВОСУДНИХ ОРГАНА У КРАГУЈЕВЦУ

28. 10. 2016.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 7/16 - ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ЗГРАДЕ ПРАВОСУДНИХ ОРГАНА У КРАГУЈЕВЦУ

24. 10. 2016.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 6/16 - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ЗГРАДЕ ПРАВОСУДНИХ ОРГАНА У КРАГУЈЕВЦУ

12. 09. 2016.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 5/16 - НАБАВКА ШТАМПАНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ

12. 05. 2016.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 4/16 - НАБАВКА НОВИХ ТОНЕРА ЗА ПОТРЕБЕ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ

11. 04. 2016.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 3/16 - СЕРВИСИРАЊЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ (КОПИР АПАРАТА, ШТАМПАЧА И РАЧУНАРА) И РЕЦИКЛИРАЊЕ ТОНЕРА ЗА ПОТРЕБЕ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ

18. 03. 2016.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 2/16 - НАБАВКА БЕНЗИНА ЗА ПОТРЕБЕ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ

11. 02. 2016.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1/16 - НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ПАПИРА ЗА ШТАМПАЊЕ ЗА ПОТРЕБЕ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ


07. 08. 2015.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 6/15 - НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, ШТАМПАЧА, ДИГИТАЛНИХ ДИКТАФОНА И ТРАНСКРИПТОРА ЗА ПОТРЕБЕ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ

Oбавештење о закљученом уговору за диктафоне

Oбавештење о закљученом уговору за рачунаре  

Oбавештење о закљученом уговору за штампаче

24.04.2015.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 5/15 - НАБАВКА ТОНЕРА ЗА ПОТРЕБЕ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ

Oбавештење о закљученом уговору 

03.04.2015.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 4/15 - НАБАВКА БЕНЗИНА ЗА ПОТРЕБЕ АПЕЛАЦИНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ

Oбавештење о закљученом уговору 

27.03.2015.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 3/15 - НАБАВКА ШТАМПАНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ АПЕЛАЦИНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ

Oбавештење о закљученом уговору 

 

10.03.2015.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 2/15 - СЕРВИСИРАЊЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ (КОПИР АПАРАТА, ШТАМПАЧА И РАЧУНАРА) И РЕЦИКЛИРАЊЕ ТОНЕРА ЗА ПОТРЕБЕ АПЕЛАЦИНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ (ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА) 13.02.2015.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1/15 - НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ПАПИРА ЗА ШТАМПАЊЕ ЗА ПОТРЕБЕ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ

 

04.04.2014.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 4/14 - НАБАВКА БЕНЗИНА ЗА ПОТРЕБЕ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ

 

 

11.03.2014.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 3/14 - НАБАВКА ШТАМПАНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ

 

 


 

18.02.2014.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 2/14 - СЕРВИСИРАЊЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ (КОПИР АПАРАТА, ШТАМПАЧА И РАЧУНАРА) И РЕЦИКЛИРАЊЕ ТОНЕРА

 

 


 

31.01.2014.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1/14 - НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА, ПАПИРА ЗА ШТАМПАЊЕ И ТОНЕРА

 

 @ 2010. Апелациони суд у Крагујевцу