Почетна страна
Судска власт
Надлежност
Унутрашње уређење
Јавност у раду
Публикације
Извештаји о раду
Судска пракса
Линкови
Контакт  

Почетна » Јавност у раду » Јавне набавке

Јавне набавке

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2023. ГОДИНУ


ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2023. ГОДИНИ


ЈАВНА НАБАВКА 3/23- НАБАВКА И ЗАМЕНА ФИЛТЕРА СИСТЕМА КЛИМАТИЗАЦИЈЕ И СЕРВИС КЛИМА КОМОРА ЗА ПОТРЕБЕ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ
ЈАВНА НАБАВКА 1/23- НАБАВКА ТОНЕРА ЗА ПОТРЕБЕ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2022. ГОДИНИ


ЈАВНА НАБАВКА 6/22 -НАБАВКА УСЛУГЕ КОНТРОЛИСАЊА, ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ ИНСТАЛАЦИЈА И УРЕЂАЈА СИСТЕМА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ЗА ПОТРЕБЕ ЗГРАДЕ ПАЛАТЕ ПРАВДЕ У КРАГУЈЕВЦУ

ЈАВНА НАБАВКА 5/22 - НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ У ЗГРАДИ ПАЛАТЕ ПРАВДЕ У КРАГУЈЕВЦУ  
ЈАВНА НАБАВКА 1/22- НАБАВКА ТОНЕРА ЗА ПОТРЕБЕ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ

ЈАВНА НАБАВКА 4/21 - НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПАЛАТЕ ПРАВДЕ У КРАГУЈЕВЦУ

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2021. ГОДИНИ

ЈАВНА НАБАВКА 1/21 - НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ПАПИРА ЗА ШТАМПАЊЕ ЗА ПОТРЕБЕ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ

ЈАВНА НАБАВКА 2/21 - НАБАВКА УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

ЈАВНА НАБАВКА 3/21 - НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

29. 06. 2020.
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 5/20 - НАБАВКА НОВИХ ТОНЕРА ЗА ПОТРЕБЕ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ
12. 05. 2020.
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 4/20 - НАБАВКА КОВЕРАТА ЗА СУДСКА ПИСМА ЗА ПОТРЕБЕ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ
10. 03. 2020.
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 3/20 - НАБАВКА БЕНЗИНА ЗА ПОТРЕБЕ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ
21. 02. 2020.
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 2/20 - НАБАВКА ШТАМПАНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ
04. 02. 2020.
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1/20 - НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ПАПИРА ЗА ШТАМПАЊЕ ЗА ПОТРЕБЕ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ

16. 08. 2019.
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 5/19 - НАБАВКА НОВИХ ТОНЕРА ЗА ПОТРЕБЕ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ
22. 03. 2019.
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 4/19 - НАБАВКА КОВЕРАТА ЗА СУДСКА ПИСМА ЗА ПОТРЕБЕ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ

08. 03. 2019.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 3/19 - НАБАВКА БЕНЗИНА ЗА ПОТРЕБЕ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ

 22. 02. 2019.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 2/19 - НАБАВКА ШТАМПАНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ

13. 02. 2019.
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1/19 - НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ПАПИРА ЗА ШТАМПАЊЕ ЗА ПОТРЕБЕ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ
23. 08. 2018.
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 5/18 - НАБАВКА НОВИХ ТОНЕРА ЗА ПОТРЕБЕ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ

11. 04. 2018.
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 4/18 - НАБАВКА КОВЕРАТА ЗА СУДСКА ПИСМА ЗА ПОТРЕБЕ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ
09. 03. 2018.
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 3/18 - НАБАВКА БЕНЗИНА ЗА ПОТРЕБЕ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ
19. 02. 2018.
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 2/18 - НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ПАПИРА ЗА ШТАМПАЊЕ ЗА ПОТРЕБЕ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ
 
26. 01. 2018.
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1/18 - НАБАВКА ШТАМПАНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ
 
05. 05. 2017.
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 3/17 - НАБАВКА НОВИХ ТОНЕРА ЗА ПОТРЕБЕ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ
 
17. 03. 2017.
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 2/17 - НАБАВКА БЕНЗИНА ЗА ПОТРЕБЕ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ
 
17. 02. 2017.
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1/17 - НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ПАПИРА ЗА ШТАМПУ
 
15. 11. 2016.
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 8/16 - ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ЗГРАДЕ ПРАВОСУДНИХ ОРГАНА У КРАГУЈЕВЦУ
28. 10. 2016.
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 7/16 - ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ЗГРАДЕ ПРАВОСУДНИХ ОРГАНА У КРАГУЈЕВЦУ
24. 10. 2016.
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 6/16 - ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ЗГРАДЕ ПРАВОСУДНИХ ОРГАНА У КРАГУЈЕВЦУ
12. 09. 2016.
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 5/16 - НАБАВКА ШТАМПАНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ
12. 05. 2016.
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 4/16 - НАБАВКА НОВИХ ТОНЕРА ЗА ПОТРЕБЕ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ
11. 04. 2016.
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 3/16 - СЕРВИСИРАЊЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ (КОПИР АПАРАТА, ШТАМПАЧА И РАЧУНАРА) И РЕЦИКЛИРАЊЕ ТОНЕРА ЗА ПОТРЕБЕ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ
18. 03. 2016.
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 2/16 - НАБАВКА БЕНЗИНА ЗА ПОТРЕБЕ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ
11. 02. 2016.
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1/16 - НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ПАПИРА ЗА ШТАМПАЊЕ ЗА ПОТРЕБЕ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ

07. 08. 2015.
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 6/15 - НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, ШТАМПАЧА, ДИГИТАЛНИХ ДИКТАФОНА И ТРАНСКРИПТОРА ЗА ПОТРЕБЕ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ
Oбавештење о закљученом уговору за диктафоне
Oбавештење о закљученом уговору за рачунаре  
Oбавештење о закљученом уговору за штампаче
24.04.2015.
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 5/15 - НАБАВКА ТОНЕРА ЗА ПОТРЕБЕ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ
Oбавештење о закљученом уговору 
03.04.2015.
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 4/15 - НАБАВКА БЕНЗИНА ЗА ПОТРЕБЕ АПЕЛАЦИНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ
Oбавештење о закљученом уговору 
27.03.2015.
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 3/15 - НАБАВКА ШТАМПАНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ АПЕЛАЦИНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ
Oбавештење о закљученом уговору 
 
10.03.2015.
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 2/15 - СЕРВИСИРАЊЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ (КОПИР АПАРАТА, ШТАМПАЧА И РАЧУНАРА) И РЕЦИКЛИРАЊЕ ТОНЕРА ЗА ПОТРЕБЕ АПЕЛАЦИНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ (ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА) 


13.02.2015.
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1/15 - НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ПАПИРА ЗА ШТАМПАЊЕ ЗА ПОТРЕБЕ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ
 
04.04.2014.
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 4/14 - НАБАВКА БЕНЗИНА ЗА ПОТРЕБЕ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ
 
 
11.03.2014.
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 3/14 - НАБАВКА ШТАМПАНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ
 
 

 
18.02.2014.
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 2/14 - СЕРВИСИРАЊЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ (КОПИР АПАРАТА, ШТАМПАЧА И РАЧУНАРА) И РЕЦИКЛИРАЊЕ ТОНЕРА
 
 

 
31.01.2014.
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1/14 - НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА, ПАПИРА ЗА ШТАМПАЊЕ И ТОНЕРА
 
 


@ 2010. Апелациони суд у Крагујевцу