Почетна страна
Судска власт
Надлежност
Унутрашње уређење
Јавност у раду
Публикације
Извештаји о раду
Судска пракса
Линкови
Контакт  

Почетна » Јавност у раду » Саопштења за јавност » Лице овлашћено за пријем информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем

Лице овлашћено за пријем информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем

Лице овлашћено за пријем информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем у Апелационом суду у Крагујевцу:

Милена Андријевић - виши саветник

тел.: 034/ 6196-479

E-mail: milena.andrijevic@kg.ap.sud.rs

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Апелационом суду у Крагујевцу

@ 2010. Апелациони суд у Крагујевцу