Почетна страна
Судска власт
Надлежност
Унутрашње уређење
Јавност у раду
Публикације
Извештаји о раду
Судска пракса
Линкови
Контакт


Трг Војводе Радомира Путника 4
34000 Крагујевац

  

Почетна » Јавност у раду » Саопштења за јавност » Лице овлашћено за пријем информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем

Лице овлашћено за пријем информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем

Лице овлашћено за пријем информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем у Апелационом суду у Крагујевцу:

ЗОРИЦА ЈОВАНОВИЋ - виши саветник

тел.: 034 307-600 локал 555

E-mail: zorica.jovanovic@kg.ap.sud.rs

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Апелационом суду у Крагујевцу

@ 2010. Апелациони суд у Крагујевцу