Почетна страна
Судска власт
Надлежност
Унутрашње уређење
Јавност у раду
Публикације
Извештаји о раду
Судска пракса
Линкови
Контакт  

Почетна » Јавност у раду » Саопштења за јавност » Лице овлашћено за заштиту података о личности

Лице овлашћено за заштиту података о личности

 

Лице овлашћено за заштиту података о личности у Апелационом суду у Крагујевцу:

 

МИЛЕНА АНДРИЈЕВИЋ - виши саветник

тел: 064/8799716

тел.: 034/ 6196-479 

email: milena.andrijevic@kg.ap.sud.rs

 

@ 2010. Апелациони суд у Крагујевцу