Почетна страна
Судска власт
Надлежност
Унутрашње уређење
Јавност у раду
Публикације
Извештаји о раду
Судска пракса
Линкови
Контакт  

Почетна » Јавност у раду » Обрасци » Молба за аудио и видео снимање

Молба за аудио и видео снимање

 

Република Србија

АПЕЛАЦИОНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ

Број:  ______________

Дана: ______________

К р а г у ј е в а ц

 

 

 

 

-          ЗА ПРЕДСЕДНИКА СУДА –

 МОЛБА ЗА ВИДЕО И АУДИО СНИМАЊЕ/ФОТОГРАФИСАЊЕ 


 

                            За потребе_______________________________________________________

                            молим Вас да ми дана ____________________ у термину од ______ до ______,

                            на основу члана 59. Судског пословника одобрите фотографисање, видео и

                            аудио снимање у згради суда у Крагујевцу.

 

 

 

 

ПОДНОСИЛАЦ МОЛБЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

верзија за штампу

 

 


@ 2010. Апелациони суд у Крагујевцу