Почетна страна
Судска власт
Надлежност
Унутрашње уређење
Јавност у раду
Публикације
Извештаји о раду
Судска пракса
Линкови
Контакт  

Почетна » Јавност у раду » Обрасци » Молба за видео и аудио снимање/фотографисање на јавној седници/претресу/расправи

Молба за видео и аудио снимање/фотографисање на јавној седници/претресу/расправи

 

Република Србија

АПЕЛАЦИОНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ

Број:  ______________

Дана: ______________

К р а г у ј е в а ц

 

 

 

 

ЗА ПРЕДСЕДНИКА СУДА -

 

МОЛБА ЗА ВИДЕО И АУДИО СНИМАЊЕ/ФОТОГРАФИСАЊЕ 

НА ЈАВНОЈ СЕДНИЦИ/ПРЕТРЕСУ/РАСПРАВИ 

 

 

 

 

За потребе_____________________________________________________________________________________

молим Вас да ми на основу члана 60. Судског пословника одобрите фотографисање, видео и аудио снимање

на јавној седници/претресу/расправи пред другостепеним судом у предмету пословни број ________________

заказаној за  _____________  са почетком у ______ часова.

 

 

                                                                                  ПОДНОСИЛАЦ МОЛБЕ

 

 

 

 

 

 

 

верзија за штампу

@ 2010. Апелациони суд у Крагујевцу