Почетна страна
Судска власт
Надлежност
Унутрашње уређење
Јавност у раду
Публикације
Извештаји о раду
Судска пракса
Линкови
Контакт  

Почетна » Надлежност » Надлежност Апелационог суда

Надлежност Апелационог суда

Судови су самостални и независни државни органи који штите слободе и права грађана, законом утврђена права и интересе правних субјеката и обезбеђују уставност и законитост.

Судови суде на основу Устава, закона и других општих аката, када је то предвиђено законом, општеприхваћених правила међународног права и потврђених међународних уговора.

Судска надлежност одређује се Уставом и законом. 


Апелациони суд одлучује о жалбама:

1. на одлуке виших судова;

2. на одлуке основних судова у кривичном поступку, ако за одлучивање о жалби није надлежан виши суд;

3. на пресуде основних судова у грађанскоправним споровима, ако за одлучивање о жалби није надлежан виши суд.


Апелациони суд одлучује о сукобу надлежности нижих судова са свог подручја ако за одлучивање није надлежан виши суд, о преношењу надлежности основних и виших судова кад су спречени или не могу да поступају у некој правној ствари и врши друге послове одређене законом.

Апелациони судови одржавају заједничке седнице и обавештавају Врховни суд о спорним питањима од значаја за функционисање судова у Републици Србији и уједначавање судске праксе.


Апелациони суд
оснива се за подручје више виших судова.


Апелациони суд у Крагујевцу
надлежaн је за подручја виших судова у Јагодини, Крагујевцу, Крушевцу, Краљеву, Новом Пазару, Пожаревцу, Чачку и Ужицу.

Виши суд у Крагујевцу надлежан је за подручје Основног суда у Крагујевцу и Основног суда у Аранђеловцу.

Основни суд у Крагујевцу надлежан је за територије општина Баточина, Кнић, Лапово и за град Крагујевац.

Основни суд у Аранђеловцу надлежан је за територију општина Аранђеловац, Рача и Топола, са судском јединицом у Тополи.

Виши суд у Јагодини надлежен је за подручје Основног суда у Јагодини, Основног суда у Параћину и  Основног суда у Деспотовцу.

Основни суд у Јагодини надлежан је за територију општина Рековац и за град Јагодину.

Основни суд у Деспотовцу надлежан је за територију општина Деспотовац и Свилајнац, са судском јединицом у Свилајнцу.

Основни суд у Параћину надлежан је за територију општина Параћин и Ћуприја, са судском јединицом у Ћуприји.

Виши суд у Краљеву надлежан је за подручје Основног суда у Краљеву и Основног суда у Рашкој.

Основни суд у Краљеву надлежан је за територију општина Врњачка Бања и за град Краљево, са судском јединицом у Врњачкој Бањи.

Основни суд у Рашкој надлежан је за територију општине Рашка.

Виши суд у Крушевцу надлежан је за подручје Основног суда у Крушевцу, Основног суда у Брусу и Основног суда у Трстенику.

Основни суд у Крушевцу надлежан је за територију општина Варварин и Ћићевац и за град Крушевац, са судском јединицом у  Варварину.

Основни суд у Брусу надлежан је за територију општина Александровац и Брус, са судском јединицом у  Александровцу.

Основни суд у Трстенику надлежан је за територију општине Трстеник.

Виши суд у Новом Пазару надлежан је за подручје Основног суда у Новом Пазару и Основног суда у Сјеници.

Основни суд у Новом Пазару надлежан је за територију општина Тутин и за град Нови Пазар, са судском јединицом у Тутину.

Основни суд у Сјеници надлежан је за територију општине Сјеница.

Виши суд у Ужицу надлежан је за подручје Основног суда у Пожеги, Основног суда у Прибоју, Основног суда у Пријепољу и Основног суда у Ужицу.

Основни суд у Пожеги надлежан је за територију општина Ариље, Косјерић и Пожега.

Основни суд у Прибоју надлежан је за територију општине Прибој.

Основни суд у Пријепољу надлежан је за територију општина Нова Варош и Пријепоље, са судском јединицом у Новој Вароши.

Основни суд у Ужицу надлежан је за територију општина Бајина Башта и Чајетина и за град Ужице, са судском јединицом у Бајиној Башти.

Виши суд у Чачку надлежан је за подручје Основног суда у Горњем Милановицу, Основног Суда у Ивањици и Основног суда у Чачку .

Основни суд у Горњем Милановцу надлежан је за територију општине Горњи Милановац.

Основни суд у Ивњици надлежан је за територију општина Ивањица и Лучани.

Основни суд у Чачку надлежан је за територију града Чачка.

Виши суд у Пожаревцу надлежан је за подручје Основног суда у Великом Градишту, Основног суда у Петровцу на Млави и Основног суда у Пожаревцу.

Основни суд у Великом Градишту надлежан је за територију општина Велико Градиште и Голубац.

Основни суд у Петровцу на Млави надлежан је за територију општина Жагубица и Петровац на Млави, са судском јединицом у Жагубици.

Основни суд у Пожаревцу надлежан је за територију општина Жабари, Кучево и Мало Црниће и за град Пожаревац, са судском јединицом у Кучеву.@ 2010. Апелациони суд у Крагујевцу