Почетна страна
Судска власт
Надлежност
Унутрашње уређење
Јавност у раду
Публикације
Извештаји о раду
Судска пракса
Линкови
Контакт  

Почетна » Унутрашње уређење » Одељења » Одељење за кривичне поступке према малолетницима

Одељење за кривичне поступке према малолетницима

Председник одељења за кривичне поступке према малолетницима је судија Марина Илић.

Заменик председника одељења за кривичне поступке према малолетницима је судија Мирјана Војиновић.

Ради одлучивања у другом степену по жалбама против одлука првостепеног суда у кривичним поступцима према малолетницима формира се следеће веће:

1. ВЕЋЕ
1. судија Марина Илић - председник већа
2. судија Олга Пековић - члан већа
3. судија Милена Петровић - члан већа

2. ВЕЋЕ
1. судија Радоман Спарић - председник већа
2. судија Мирјана Војиновић - члан већа
3. судија Ђорђе Ристић - члан већа  

Председника већа замењује први члан већа.

Чланови већа одељења за кривичне поступке према малолетницима у случају одсутности или спречености попуњаваће се по потреби са судијама из већа кривичног одељења које поседују сертификат о посебним знањима из области права детета и преступништва младих, у складу са Законом о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично-правној заштити малолетних лица.

 

 

1. ВЕЋЕ
1. судија Марина Илић - председник већа
2. судија Олга Пековић - члан већа
3. судија Ружица Ђурђевић - члан већа

2. ВЕЋЕ
1. судија Радоман Спарић - председник већа
2. судија Мирјана Војиновић - члан већа
3. судија Ђорђе Ристић - члан већа  

@ 2010. Апелациони суд у Крагујевцу