Почетна страна
Судска власт
Надлежност
Унутрашње уређење
Јавност у раду
Публикације
Извештаји о раду
Судска пракса
Линкови
Контакт  

Почетна » Унутрашње уређење » Одељења » Поступање по захтевима за заштиту права на суђење у разумном року

Поступање по захтевима за заштиту права на суђење у разумном року

Председник Одељења за поступање по захтевима за заштиту права на суђење у разумном року је судија Марина Илић.

Судије које ће поред председника суда одлучивати и водити поступак по правним средствима којима се штити право на суђење у разумном року на основу Закона о заштити права на суђење у разумном року ("Сл. гласник РС" број 40/15), су:

За предмете из кривичне материје:

- судија Марина Илић

За предмете из грађанске материје:

-судија Тања Павловић Недељковић
-судија Светлана Илић

За предмете из материје радних спорова:

-судија Симонида Милорадовић
-судија Марија Марковић

 

@ 2010. Апелациони суд у Крагујевцу