Почетна страна
Судска власт
Надлежност
Унутрашње уређење
Јавност у раду
Публикације
Извештаји о раду
Судска пракса
Линкови
Контакт

Трг Војводе Радомира Путника 4
34000 Крагујевац

  

Почетна » Јавност у раду » Судска пракса » Грађанско одељење » Правна схватања, ставови и закључци Апелационог суда у Крагујевцу » Правно схватање усвојено на седници грађанског одељења одржаној 07. 11. 2011. године. (Стављено ВАН СНАГЕ на седници одржаној 13.06.2012. године)

Правно схватање усвојено на седници грађанског одељења одржаној 07. 11. 2011. године. (Стављено ВАН СНАГЕ на седници одржаној 13.06.2012. године)

ПРАВНО СХВАТАЊЕ УСВОЈЕНО НА СЕДНИЦИ ГРАЂАНСКОГ ОДЕЉЕЊА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ, ОДРЖАНОЈ ДАНА 7. НОВЕМБРА 2011. ГОДИНЕ


Дозвољена је тужба за утврђење, којом тужилац као потрошач у спору против „Електродистрибуције“ тражи да се утврди да „Електродистрибуција“ нема право да од тужиоца наплати одређени новчани износ по испостављеном рачуну за тачно одређени период због застарелости потраживања и да нема право да тужиоцу, као регистрованом потрошачу, обустави испоруку електричне енергије.

Наведени спорови су редовни спорови, а не спорови мале вредности без обзира на вредност предмета спора.

На седници грађанског одељења одржаној 13.06.2012. године једногласно је донета одлука да се стави ВАН СНАГЕ усвојено правно схватање од 7.11.2011. године

@ 2010. Апелациони суд у Крагујевцу