Почетна страна
Судска власт
Надлежност
Унутрашње уређење
Јавност у раду
Публикације
Извештаји о раду
Судска пракса
Линкови
Контакт



  

Почетна » Унутрашње уређење » Одељења » Припремно одељење

Припремно одељење

У припремном одељењу обављају се послови предвиђени одредбом чл.16 Судског пословника.

У припремном одељењу ће се испитивати испуњеност процесних претпоставки за вођење поступка и одлучивање о правним лековима и на погодан начин означавати дозвољеност, благовременост и уредност жалбе, означавати датум иницијалног акта и датум изјављивања жалбе. Тако ће се већ приликом завођења предмета знати да ли се ради о старом предмету и да ли предмет треба изначити и увести у програм решавања старих предмета. У кривичним предметима ће се поред испитивања напред наведених процесних претпоставки означити и рок застарелости кривичног гоњења.

Послове у припремном одељењу обављају судијски помоћници према распореду који за одговарајућу материју сачињавају судије које су одређене за евиденцију и праћење рада судијских помоћника.

Послове у овом одељењу обавља и саветник за послове са малолетничком делинквенцијом Зорица Славковић.

За надзорне судије у овом одељењу одређују се председници кривичног и грађанског  одељења и њихови заменици.

 

@ 2010. Апелациони суд у Крагујевцу