Почетна страна
Судска власт
Надлежност
Унутрашње уређење
Јавност у раду
Публикације
Извештаји о раду
Судска пракса
Линкови
Контакт


Трг Војводе Радомира Путника 4
34000 Крагујевац

  

Почетна » Унутрашње уређење » Судијски помоћници

Судијски помоћници

РАСПОРЕД СУДИЈСКИХ ПОМОЋНИКА ПО ОДЕЉЕЊИМА

СУДИЈСКИ ПОМОЋНИК
 
 
I
СУДСКА УПРАВА

Послове секретара суда обављаће судијски помоћник ЗОРИЦА ЈОВАНОВИЋ.
Послове координатора за медије, поступање по захтевима за давање информација у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, уређење web site-а суда и послове у вези притужби обављаће судијски помоћник МИЛЕНА АНДРИЈЕВИЋ, која ће уједно мењати секретара суда у случају њеног одсуства.
Послове судијског помоћника у судској управи обављају ВИКТОРИЈА СТЕФАНОВИЋ, ЈЕЛЕНА ТРИПКОВИЋ И САЊА РАДУНОВИЋ КАЛИЧАНИН.

 

II
КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ
1. ТАМАРА МИЛАНОВИЋ
2. ДАНИЈЕЛА ВРАНИЋ
3. МАРИЈА КАРАКЛИЋ
4. ЈЕЛЕНА ДВАНАЈШЧАК
5. НАТАША ЈАНКОВИЋ 
6. ТИНА ФИЛИПОВИЋ
7. АНА ДОБРИЋ
8. ЈЕЛЕНА ВЕЉОВИЋ
9.НИКОЛА СТАНОЈЕВИЋ
10. ДРАГАНА ПЕРОВИЋ
III
ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ

1. МАРИНА СЛАВКОВИЋ
2. ДРАГОСЛАВ МАРИНКОВИЋ
3. ЗОРИЦА ВЕЉОВИЋ
4. СНЕЖАНА БОЖАНИЋ
5. ВАЛЕНТИНА МАРИЋ
6. ТИЈАНА ГОЈИЋ
7. СУЗАНА МАРКОВИЋ
8. ДАЛИБОР ЈАБЛАНОВИЋ
9.ТАМАРА РАНКОВИЋ
10.ДЕЈАН МИЛОШЕВИЋ
11.АЛЕКСАНДРА АРНАУТОВИЋ
12.КРИСТИНА РАКОВИЋ
13.НИКОЛА МИЛОСАВЉЕВИЋ
14.НАТАЛИЈА РАДОЈИЧИЋ
15.НИКОЛА МИЛОСАВЉЕВИЋ 
16.ДРАГАНА МАКСИМОВИЋ
17.ДАНИЦА ЂУСИЋ
18.ЕМИЛИЈА ЛЕПОЈЕВИЋ
19.НЕВЕНА НИКОЛИЋ
20.ИВАНА МАРКОВИЋ
21.ЈЕЛЕНА ТИМОТИЈЕВИЋ
22.СОЊА ПОПОВСКИ ЗАЉЕВСКИ 

 

IV
ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАДНЕ СПОРОВЕ

1. ДРАГАНА ТАНАСКОВИЋ
2. БОЈАНА ЦВЕТКОВИЋ
3. ИВАН ПАВЛОВИЋ
4. МАРИЈА ЦИМЕША ФУРТУЛА
5. ТАЊА ЕЛЕЗ
6. ИЛИЈА ЂОРОВИЋ
7. СОЊА ЂУРИЋ
8. ДРАГАНА ХАЏИЋ
9. СНЕЖАНА ЦАРЕВИЋ
10.МИЛОШ ГЕМАЉЕВИЋ
11.ТАЊА ВУЈАСИНОВИЋ
12.ДАЈАНА МЛАДЕНОВИЋ
V
ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ

1. ВИКТОРИЈА СТЕФАНОВИЋ
2. МАРИНА МИЛИКИЋ
3. ЈЕЛЕНА ТРИПКОВИЋ
4. САЊА РАДУНОВИЋ КАЛИЧАНИН
Судијским помоћницима у Одељењу судске праксе помагаће по потреби и судијски помоћници - секретари већа према распореду који ће месечно унапред сачињавати руководиоци судске праксе по одељењима.

VI
ПРИПРЕМНО ОДЕЉЕЊЕ

Саветник за послове малолетничке деликвенције ЗОРИЦА СЛАВКОВИЋ.
Судијски помоћници у овом одељењу одређују се према распореду који сачињавају председници одељења – кривичног и грађанског месечно унапред.

VII

Без распореда су судијски помоћници Катарина Миленковић, Милица Аксентијевић и Милена Пајкић, које се налазе на одсуству, као и судијски помоћник Јелена Младеновић којој мирују права и обавезе на раду и по основу рада почев од 20. 2. 2017. године. Судијски помоћници без распореда ће бити распоређени по повратку са одсуства према потребама.

 

ПРЕДСЕДНИК СУДА
Дубравка Дамјановић


@ 2010. Апелациони суд у Крагујевцу