Почетна страна
Судска власт
Надлежност
Унутрашње уређење
Јавност у раду
Публикације
Извештаји о раду
Судска пракса
Линкови
КонтактТрг Војводе Радомира Путника 4
34000 Крагујевац

  

Почетна » Унутрашње уређење » Судијски помоћници

Судијски помоћници

РАСПОРЕД СУДИЈСКИХ ПОМОЋНИКА ПО ОДЕЉЕЊИМА
СУДИЈСКИ ПОМОЋНИК
 
 
I
СУДСКА УПРАВА

Послове координатора за медије, поступање по захтевима за давање информација у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, уређење web site-а суда и послове у вези притужби обављаће судијски помоћник ЗОРИЦА ЈОВАНОВИЋ, која ће уједно мењати секретара суда у случају њеног одсуства.
II
КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

1. ДРАГАНА МАКСИМОВИЋ
2. ДАНИЈЕЛА ВРАНИЋ
3. МАРИЈА КАРАКЛИЋ
4. ЈЕЛЕНА ДВАНАЈШЧАК
5. НАТАША ЈАНКОВИЋ
6. НЕВЕНА МАРКОВИЋ
7. ТИНА ФИЛИПОВИЋ
8. ВИКТОРИЈА СТЕФАНОВИЋ
9. АНА ДОБРИЋ
10. ИВАНА ПОЊАВИЋ СЕРДАР
11. НИКОЛА СТАНОЈЕВИЋ
III
ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ

1. МАРИНА СЛАВКОВИЋ
2. ЈЕЛЕНА РАДЕНКОВИЋ
3. ДРАГОСЛАВ МАРИНКОВИЋ
4. ЗОРИЦА ВЕЉОВИЋ
5. НЕНАД ЖИВОЈИНОВИЋ 
6. СОЊА НЕСТОРОВИЋ
7. СНЕЖАНА БОЖАНИЋ 
8. ВАЛЕНТИНА МАРИЋ
9. САЊА РАДУНОВИЋ КАЛИЧАНИН
10. ЈЕЛЕНА ТРИПКОВИЋ 
11. ДАЛИБОР ЈАБЛАНОВИЋ
12. БИЉАНА БОЖОВИЋ
13. ДЕЈАН МИЛОШЕВИЋ
14. АЛЕКСАНДРА АРНАУТОВИЋ
15. ЈЕЛЕНА ВЕЉОВИЋ
16. МАРИНА МИЛОРАДОВИЋ
17. МИЛИЦА АКСЕНТИЈЕВИЋ
18. ДРАГАНА ПЕРОВИЋ
19. ТАМАРА РАНКОВИЋ
20. ТАЊА БРЕЖЊАК МИЛОШЕВИЋ

IV
ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАДНЕ СПОРОВЕ


1. ДРАГАНА ТАНАСКОВИЋ
2. МАРКО РАЛОВИЋ
3. МАРИЈА ЦИМЕША ФУРТУЛА
4. ТАЊА ЕЛЕЗ
5. ИЛИЈА ЂОРОВИЋ
6. МИЛЕНА АНДРИЈЕВИЋ
7. СОЊА ЂУРИЋ
8. ДРАГАНА ХАЏИЋ
9. СНЕЖАНА ЦАРЕВИЋ
10. ИВАН ПАВЛОВИЋ
11. ЈЕЛЕНА ПАВЛОВИЋ
12. МИЛОШ ГЕМАЉЕВИЋ
V
ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ

1. ЈЕЛИЦА МАРАШЕВИЋ
2. БОШКО РАДОШЕВИЋ
3. МАРИЈА ЛЕКИЋ
4. МАРИНА МИЛИКИЋ
VI
ПРИПРЕМНО ОДЕЉЕЊЕ

Саветник за послове малолетничке деликвенције ЗОРИЦА СЛАВКОВИЋ.
Судијски помоћници у овом одељењу одређују се према распореду који сачињавају председници одељења – кривичног и грађанског месечно унапред.
VII

Без распореда су судијски помоћници Марија Рибарић, Катарина Миленковић, Тања Неђић и Мила Лазић, који се налазе на одсуству, као и судијски помоћник Јелена Младеновић којој мирују права и обавезе на раду и по основу рада почев од 20. 2. 2017. године. Судијски помоћници без распореда ће бити распоређени по повратку са одсуства према потребама.


@ 2010. Апелациони суд у Крагујевцу