Почетна страна
Судска власт
Надлежност
Унутрашње уређење
Јавност у раду
Публикације
Извештаји о раду
Судска пракса
Линкови
Контакт  

Почетна » Унутрашње уређење » Судијски помоћници

Судијски помоћници

РАСПОРЕД СУДИЈСКИХ ПОМОЋНИКА ПО ОДЕЉЕЊИМА

СУДИЈСКИ ПОМОЋНИК
 
I
СУДСКА УПРАВА

Послове судијског помоћника у судској управи обављају ВИКТОРИЈА СТЕФАНОВИЋ, САЊА РАДУНОВИЋ КАЛИЧАНИН И ДЕЈАН МИЛОШЕВИЋ.

 

II
КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

1. МАРИЈА КАРАКЛИЋ
2. ЈЕЛЕНА ДВАНАЈШЧАК
3. ДРАГОСЛАВ МАРИНКОВИЋ
4. НИКОЛА СТАНОЈЕВИЋ
5. САРА СМИЉАНИЋ
6. ДРАГАНА МАКСИМОВИЋ
7. МИХАИЛО ИГЊАТОВИЋ
8. АЊА СТЕВАНОВИЋ
9. ЈАНКО МУЊИЋ
10.МИЛЕНА МАТАНОВИЋ
11.МАРИНА СЛАВКОВИЋ (25% радног времена)  


 

III
ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ

1. ВАЛЕНТИНА МАРИЋ
2. ИВАНА МАРКОВИЋ
3. КАТАРИНА БРАНКОВИЋ
4. ДАНИЦА ЂУСИЋ
5. ЕМИЛИЈА ЛЕПОЈЕВИЋ
6. ЗОРИЦА ВЕЉОВИЋ
7. АЛЕКСАНДРА АРНАУТОВИЋ
8. ИВАНА  ВЕЉКОВИЋ
9. ДАЛИБОР ЈАБЛАНОВИЋ
10. НАТАЛИЈА РАДОЈИЧИЋ
11. КРИСТИНА РАКОВИЋ
12. ТИЈАНА ГОЈИЋ САВИЋ
13. СУЗАНА МАРКОВИЋ
14. МИЛЕНА ПАЈКИЋ
15. НИКОЛА ПЕКОВИЋ
16. АНА МЛАДЕНОВИЋ
17. КРИСТИНА НИКОЛИЋ

 

 

 

IV
ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАДНЕ СПОРОВЕ

1. ДРАГАНА ТАНАСКОВИЋ
2. БОЈАНА ЦВЕТКОВИЋ
3. ЈОВАНА ТУРАЊАНИН
4. МАРИЈА ЦИМЕША ФУРТУЛА
5. ТАЊА ПАУНОВИЋ
6. СОЊА ЂУРИЋ
7. ТАЊА ВУЈАСИНОВИЋ
8. НАТАША ЈАНКОВИЋ
9. МИЛОШ ГЕМАЉЕВИЋ
10. ДУШАН ПЕКОВИЋ
11. АНА ДОБРИЋ
12. КАТАРИНА МИЛЕНКОВИЋ  
13. МИЛИЦА АКСЕНТИЈЕВИЋ
14. ТАМАРА МИЛАНОВИЋ
15. ДУШАН ЖИВКОВИЋ

 

ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ

1. ВИКТОРИЈА СТЕФАНОВИЋ
2. МАРИНА МИЛИКИЋ
3. ДЕЈАН МИЛОШЕВИЋ
4. САЊА РАДУНОВИЋ КАЛИЧАНИН
5. МАРИНА СЛАВКОВИЋ - 75% радног времена у одељењу судске праксе за поступање по захтевима за заштиту права на суђење у разумном року, који проценат радног времена обухвата и израду нацрта одлука у овим предметима.
Судијског помоћника Марину Славковић, у случају одсуства, мењаће судијски помоћник Катарина Миленковић.
Судијским помоћницима у Одељењу судске праксе помагаће по потреби и судијски помоћници - секретари већа према распореду који ће месечно унапред сачињавати руководиоци судске праксе по одељењима.

VI
ПРИПРЕМНО ОДЕЉЕЊЕ

Саветник за послове малолетничке деликвенције ЗОРИЦА СЛАВКОВИЋ.
Судијски помоћници у овом одељењу одређују се према распореду који сачињавају председници одељења – кривичног и грађанског месечно унапред.

VII

Без распореда су судијски помоћници Драгана Перовић и Јелена Тимотијевић, које се налазе на трудничком боловању, као и Тамара Ранковић Ђусић, Кристина Кушић, Јелена Лекић, Невена Николић и Дајана Младеновић, које се налазе на породиљском одсуству и нези детета. Судијски помоћници без распореда ће бити распоређени по повратку са одсуства према потребама.

 

 


@ 2010. Апелациони суд у Крагујевцу