Почетна страна
Судска власт
Надлежност
Унутрашње уређење
Јавност у раду
Публикације
Извештаји о раду
Судска пракса
Линкови
Контакт  

Почетна » Јавност у раду » Вести и саопштења

Вести и саопштења

 

 

 

14.11.2023. године

ПОСЕТА МИНИСТРА ПРАВДЕ УЈЕДИЊЕНИХ АРАПСКИХ ЕМИРАТА И МИНИСТАРКЕ ПРАВДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПАЛАТИ ПРАВДЕ У КРАГУЈЕВЦУ

 

 

Председник Апелационог суда у Крагујевцу Александар Блануша састао се са делегацијом из Уједињених Арапских Емирата, коју је предводио министар правде Абдулах Султан Ал Нуаими и министарском правде Мајом Поповић, који су током планиране посете Крагујевцу, обишли новоизграђену зграду правосудних органа - Палату правде у Крагујевцу.

Током посете гостима су показани поједини делови зграде, пре свега, главна судница и шалтер сала која обједињује рад свих 11 правосудних органа у делу пријема поднесака од грађана и издавања уверења и других аката из надлежности органа који обављају послове у Палати правде.

Председник Апелационог суда у Крагујевцу Александар Блануша је приликом обиласка зграде представио гостима техничку опремљеност зграде, софтверске могућности у делу програма за снимање суђења, обраду текста, претварање гласа у текст и др, те у делу компјутерских програма који се старају о безбедности објекта, запослених и грађана који се затекну у згради.

Приликом указане посете истакнут је значај размене знања и искуства две државе у области правосуђа, што би требало да буде заједнички интерес и убудуће, а све у циљу јачања међусобних односа.


07.11.2023. године

ПЕТОРО СУДИЈА СТУПИЛО НА ФУНКЦИЈУ У АПЕЛАЦИОНОМ СУДУ У КРАГУЈЕВЦУ

Oдлуком Високог савета судства од 14.09.2023. године, на судијску функцију у  Апелационом суду у Крагујевцу изабране су судије: Александар Буђевац, Душица Вуковић, Владан Миољевић, Предраг Колаковић и Мирјана Трмчић.

Именоване судије ступиле су на судијску функцију у овом суду, на свечаној седници свих судија одржаној дана 06.11.2023. године.

Изменама годишњег распореда послова Апелационог суда у Крагујевцу за 2023. годину, судије Владан Миољевић, Александар Буђевац и Предраг Колаковић  распоређени су на рад у Грађанско одељење, док су судије Мирјана Трмчић и Душица Вуковић распоређене на рад у Грађанско одељење за радне спорове.

 

24.03.2023. године

АПЕЛАЦИОНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ У 2022. ГОДИНИ БЕЛЕЖИ ДОБРЕ РЕЗУЛТАТЕ РАДА

Апелациони суд у Крагујевцу је у 2022. години, остварио значајне резултате рада у погледу савладавања прилива предмета, имајући у виду да је успешно савладао прилив предмета са 102,52%. Наиме, у току 2022. године Апелациони суд у Крагујевцу примио је укупно 11606 предмета, док је 11898 предмета решено, чиме је смањен број нерешених предмета, у односу на почетак године са 2261 на 1969 предмета. Највећи прилив предмета је био у "Гж1" материји - просечно по судији 31,08% предмета. Тридесет осам судија је просечно решавало месечно 28,46 предмета. 

Резултати рада Апелационог суда у Крагујевцу у 2022. години, посматрани кроз петогодишњи период рада у погледу броја решених, нерешених и примљених предмета, указују на позитивне трендове и последица су повећаног континуираног залагања свих носилаца правосудних функција и запослених у Апелационом суду у Крагујевцу. 

Иако су постигнути добри резулатати рада у 2002. години, Апелациони суд у Крагујевцу ће и у 2023. години наставити са предузимањем свих неопходних мера да се, превасходно решавају стари предмети, због значаја који, решавање ових предмета има на све грађане Републике Србије, а како би се на тај начин омогућила једнака доступност правде свим лицима који траже заштиту својих права пред судом. 

 

20.02.2023. године

СУДИЈА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ НАДЕЖДА ВИДИЋ ИЗАБРАНА ЗА СУДИЈУ ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА

Одлуком Високог савета судства од 09.02.2023. године, судија Апелационог суда у Крагујевцу Надежда Видић, изабрана је за судију Врховног касационог суда. 

У Апелационом суду у Крагујевцу судија Надежда Видић, обављала је судијску функцију од 01.01.2010. године, а поступала је у грађанској материји.

 

 

АРХИВА

 

 

 

@ 2010. Апелациони суд у Крагујевцу