Почетна страна
Судска власт
Надлежност
Унутрашње уређење
Распоред просторија суда
Јавност у раду
Публикације
Извештаји о раду
Судска пракса
Линкови

Трг Војводе Радомира Путника 4
34000 Крагујевац

  

Почетна » Јавност у раду » Вести и саопштења

Вести и саопштења

 

 

 

10.11.2017. године

Одлуком Високог савета судства од 17.10.2017. године, Гордана Вељовић и Слободан Петровић, судије Вишег суда у Крагујевцу и Зорица Јовановић, судија Основног суда у Крагујевцу, изабрани су за судије Апелационог суда у Крагујевцу. На седници свих судија Апелационог суда у Крагујевцу одржаној дана 07.11.2017. године новоизабране судије ступиле су на функцију. Изменом Годишњег распореда послова Апелационог суда у Крагујевцу од 07.11.2017. године судија Гордана Вељовић распоређена је у 2. већу Грађанског одељења, судија Слободан Петровић у 6. веће Грађанског одељења, а судија Зорица Јовановић у 4. веће Одељења за радне спорове.

 

13.11.2017. године

СУДИЈА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ МИРОЉУБ ТОМИЋ ИЗАБРАН ЈЕ ЗА СУДИЈУ ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА

Одлуком Високог савета судства од 24.10.2017. године, судија Апелационог суда у Крагујевцу Мирољуб Томић изабран је за судију Врховног касационог суда. Судија Мирољуб Томић је судија Апелационог суда у Крагујевцу од оснивања суда 01.01.2010. године и поступао је у Кривичном одељењу овог суда, а обављао је и функцију заменика председника суда. У периоду од 01.03.2012. године до 01.03.2017. године био је члан Високог савета судства.

 

05.10.2017. године

НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА СУДОВИМА СА ПОДРУЧЈА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ

За постигнуте резултате рада и напредак у текућој у односу на претходну годину, девет судова са подручја Апелационог суда у Крагујевцу добило је награде и признања, 5.октобра 2017. године, на Годишњем саветовању судија Републике Србије у Врњачкој Бањи.

Вишем суду у Крушевцу додељена је трећа награда у категорији "Повећање броја укупно решених предмета у суду у односу на исти период претходне године".

Основном суду у Ивањици додељена је трећа награда у категорији "Повећање броја решених старих предмета у суду у односу на исти период претходне године".

Вишем суду у Ужицу, Вишем суду у Краљеву, Основном суду у Крагујевцу, Основном суду у Пријепољу и Основном суду у Сјеници, додељена су признања за допринос унапређењу ефикасности и квалитету судског система.

Основном суду у Ужицу и Основном суду у Пожеги додељена су признања за иновације које су допринеле побољшању рада суда.

Награде су додељене у две категорије "Повећање броја решених старих предмета у суду у односу на исти период претходне године" и "Повећање броја укупно решених предмета у суду у односу на исти период претходне године".

Признања су додељена за допринос унапређењу ефикасности и квалитету судског система и за иновације које су допринеле побољшању рада суда.

Награде и признања судовима додељује Врховни касациони суд.

 

01.02.2017. године

ПРЕСТАНАК СУДИЈСКЕ ФУНКЦИЈЕ СУДИЈИ ДРАГИШИ РАДИСАВЉЕВИЋУ НА ЛИЧНИ ЗАХТЕВ

Судији Апелационог суда у Крагујевцу, Драгиши Радисављевић, Одлуком Високог савета судства престала је судијска функција на лични захтев. За судију Апелационог суда у Крагујевцу изабран је Одлуком Високог савета судства од 16.12.2009. године и у овом суду је обављао судијску функцију од почетка рада суда 01.01.2010. године. Био је распоређен у Кривичном одељењу Апелационог суда у Крагујевцу. До избора за судију Апелационог суда, судија Драгиша Радисављевић је судијску функцију обављао у Окружном суду у Новом Пазару.

 

АРХИВА

 

 

 

 

 

 

@ 2010. Апелациони суд у Крагујевцу