Почетна страна
Судска власт
Надлежност
Унутрашње уређење
Јавност у раду
Публикације
Извештаји о раду
Судска пракса
Линкови
Контакт


Трг Војводе Радомира Путника 4
34000 Крагујевац

  

Почетна » Јавност у раду » Вести и саопштења

Вести и саопштења

 

 

 

07.07.2020. године

УПУТСТВО О РАДУ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

01.07.2020. године

УПУТСТВО О РАДУ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

07.05.2020. године

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И СТРАНАКА У АПЕЛАЦИОНОМ СУДУ У КРАГУЈЕВЦУ

након укидања ванредног стања

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Предаја поднесака и других писмена Апелационом суду у Крагујевцу, до даљег, врши се искључиво путем поште.

23.03.2020. године

ИЗМЕНА УПУТСТВА О РАДУ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

17.03.2020. године

УПУТСТВО О РАДУ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ

ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

 

31.12.2019. године

Судији Апелационог суда у Крагујевцу, Роси Терзић, Одлуком Високог савета судства престала је судијска функција због навршења радног века дана 30.12.2019. године. Функцију судије Апелационог суда у Крагујевцу обављала је од 01.01.2010. године.

 

26.12.2019. године

Одлуком Високог савета судства од 09.12.2019. године, Зоран Дукић, судија Основног суда у Пријепољу, Јовица Илић, судија Основног суда у Параћину, Амела Бабовић Васић, судија Вишег суда у Крагујевцу и Милена Петровић, судија Основног суда у Крагујевцу, изабрани су за судије Апелационог суда у Крагујевцу. На функцију судија Апелационог суда у Крагујевцу ступили су на седници свих судија одржаној дана 25.12.2019. године.

 

02.12.2019. године

Судији Апелационог суда у Крагујевцу, Душици Живковић, Одлуком Високог савета судства престала је судијска функција због навршења радног века дана 29.11.2019. године. Функцију судије Апелационог суда у Крагујевцу обављала је од 15.06.2015. године.

 

22.11.2019. године

ПРЕСТАНАК СУДИЈСКЕ ФУНКЦИЈЕ СУДИЈИ НАТАШИ СТЕВАНОВИЋ ЗБОГ НАВРШЕЊА РАДНОГ ВЕКА И СТИЦАЊА УСЛОВА ЗА ПЕНЗИЈУ

Судији Апелационог суда у Крагујевцу, Наташи Стевановић, Одлуком Високог савета судства престала је судијска функција због навршења радног века дана 21.11.2019. године. Функцију судије Апелационог суда у Крагујевцу обављала је од 25.05.2016. године.

 

15.10.2019. године

НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА СУДОВИМА СА ПОДРУЧЈА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ

Врховни касациони суд доделио је награде и признања судовима за постигнуте резултате и напредак у текућој у односу на претходну годину, дана 10.10.2019. године на Годишњем саветовању судија Републике Србије у Врњачкој Бањи, међу којима је и 6 судова са подручја Апелационог суда у Крагујевцу.

Награде су додељене у две категорије "Повећање броја решених старих предмета у суду у односу на исти период претходне године" и "Повећање броја укупно решених предмета у суду у односу на исти период претходне године".

Основном суду у Крушевцу додељена је друга награда у категорији "Повећање броја решених старих предмета у суду у односу на исти период претходне године".

Вишем суду у Новом Пазару, Основном суду у Крушевцу, Основном суду у Ужицу, Основном суду у Аранђеловцу и Основном суду у Деспотовцу, додељена су признања за допринос унапређењу ефикасности и квалитету судског система.

Основном суду у Сјеници додељено је специјално признање за већи број решених предмета.

Основном суду у Крушевцу додељено је признање за иновације које су допринеле побољшању рада суда - за праћење рада и активности судских извршитеља.  

 

01.08.2019. године

Одлуком Високог савета судства од 04.06.2019. године, Светлана Илић, судија Основног суда у Параћину, Драгана Стефановић Лабан, судија Основног суда у Крагујевцу и Марица Петровић, судија Основног суда у Крагујевцу, изабрани су за судије Апелационог суда у Крагујевцу. На функцију судија Апелационог суда у Крагујевцу ступили су на седници свих судија одражаној дана 03.07.2019. године.

 

10.06.2019. године

СУДИЈА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ ИЛИЈА ЗИНДОВИЋ ИЗАБРАН ЈЕ ЗА СУДИЈУ ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА

Одлуком Високог савета судства од 19.04.2019. године, судија Апелационог суда у Крагујевцу, Илија Зиндовић изабран је за судију Врховног касационог суда. Судија Илија Зиндовић је судија Апелационог суда у Крагујевцу од 24.09.2013. године и поступао је у Грађанском одељењу овог суда.

 

03.06.2019. године

ОДРЖАН ОКРУГЛИ СТО У ЦИЉУ ПРЕДСТАВЉАЊА РАДНОГ ТЕКСТА СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ПРАВОСУЂА ЗА ПЕРИОД 2019-2024. ГОДИНЕ

Министарство правде Републике Србије уз подршку USAID-овог пројекта Владавине права, организовало је у Крагујевцу дана 22.05.2019. године, први округли сто о радном тексту Стратегије развоја правосуђа за период 2019-2024. године. Јавну расправу отворила је Драгана Лукић, заменик директора USAID-овог пројекта Владавине права, а присутнима се обратио и државни секретар Министарства правде РС, Мирко Чикириз, који је нагласио да су чланови радне групе урадили велики посао и да је постигнут висок ниво сагласности о свим важним питањима, као и да су у радној групи били представници свих релевантних институција и удружења.

Присутнима се обратио и директор Правосудне академије, који је и заменик председника радне групе, Ненад Вујић. У свом излагању, указао је да су се дужи низ година спроводиле реформе, а да се сада улази у фазу развоја правосуђа и да Србија, као држава која је отворила Поглавље 23 мора да одговори преузетим обавезама и стандардима које треба да достигне. Додао је и да је изради текста Стратегије претходила анализа претходне Националне стратегије за реформу правосуђа, као и анализа циљева и обавеза који су дефинисани Акционим планом за Поглавље 23, на који начин су утврђени и циљеви нове Националне стратегије за развој правосуђа.

Стратегију су представили заменик директора Правосудне академије, Мајда Кршикапа и саветник председника Врховног касационог суда, Снежана Андрејевић.

27.05.2019. године

ОДРЖАНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ И ВИШИХ И OСНОВНИХ СУДОВА СА ПОДРУЧЈА ОВОГ СУДА ЗА 2018. ГОДИНУ

У Апелационом суду у Крагујевцу је 21. маја 2019. године одржана презентација Годишњег извештаја о раду Апелационог суда и виших и основних судова са подручја Апелационог суда у Крагујевцу за 2018. годину.

Презентацији су присуствовали председници подручних судова, саветник председника Врховног касационог суда, заменик директора Правосудне академије, представници USAID-a, представници YUCOM-a, јавних тужилаштава, Правног факултета, адвокатуре, цивилних друштава и медија.

Сви судови на подручју Апелационог суда у Крагујевцу, укључујући и сам Апелациони суд, решили су у 2018. години укупно 333.710 предмета, чему треба додати још и предмете по захтевима грађана за оверу потписа, рукописа и преписа, издавање уверења, замолница и др - укупно 120.269 предмета.

Током прошле године у свим судовима је примљено 294.813 предмета, чиме је настављен тренд повећања броја примљених предмета.

Показатељ успешног рада судова је значајно смањивање броја нерешених предмета кроз протекли петогодишњи период. На крају 2018. године има 149.755 предмета, док их је у 2014. години било 370.183.

Посебно је значајно то што је број нерешених предмета смањен упркос сталном повећању броја примљених предмета и то што је време потребно за решавање предмета у данима (показатељ успешности према СЕПЕЖ-у), смањено у Апелационом суду у Крагујевцу на 77 дана (у 2014. години је било потребно 150 дана), у вишим судовима у првостепеним поступцима на 61 дан (у 2014. години је било потребно 412 дана) и у основним судовима у првостепеним поступцима на 229 дана ( у 2014. години је било потребно 306 дана).

Извештај је представила председник Апелационог суда у Крагујевцу, Дубравка Дамјановић и заменици председника суда, судија Симонида Милорадовић и судија Александар Блануша.

Окупљенима се обратила и директорка YUCOM-a, Катарина Голубовић, која је представила планиране активности на јачању поверења грађана у правосуђе, које ће ова организација, у сарадњи са још 11 партнерских удружења, спроводити у наредне 3 године под окриљем пројекта "Отворена врата правосуђа".

Директор USAID-овог Пројекта владавине права, Марк Ласман, изразио је задовољство резултатима које су у 2018. години остварили судови крагујевачке апелације, упркос томе што су радили у условима ограничених људских и других ресурса. Судија Соња Простран, вођа једне од компонената Пројекта, говорила је о активностима усмереним на унапређење ефикасности у судовима.

Представљање Извештаја о раду судова са подручја Апелационог суда у Крагујевцу за 2018. годину одржано је уз подршку Пројекта владавине права Америчке агенције за међународни развој (USAID).

 

 

17.05.2019. године

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ И ВИШИХ И ОСНОВНИХ СУДОВА СА ПОДРУЧЈА ОВОГ СУДА ЗА 2018. ГОДИНУ

Апелациони суд у Крагујевцу ће представити Годишњи извештај о раду свих судова са подручја Апелационог суда у Крагујевцу за 2018. годину, у уторак 21. маја 2019. године, са почетком у 12,00 часова, у Крагујевцу, у згради Правосудних органа, Трг Војводе Радомира Путника бр. 4, у Великој сали на првом спрату (судница бр. 116).

Представљањем Извештаја о раду судова на овај начин, Апелациони суд жели да истакне транспарентност свог рада и обавести, не само стручну, већ и ширу јавност, а пре свега грађане на подручју своје апелације, која је територијално највећа у Србији, о оствареним резултатима у 2018. години, трендовима уоченим у приливу предмета и условима у којима судови са овог подручја савладавају своје обавезе.

Извештај је сачињен тако да је разумљив не само припадницима професије, већ и обичним грађанима, а према смерницама и методологији коју је развио Врховни касациони суд Србије.

Годишњи извештај о раду судова за 2018. годину ће представити председница Апелационог суда у Крагујевцу, Дубравка Дамјановић и заменици председника суда, судија Симонида Милорадовић и судија Александар Блануша.

Презентацији ће присуствовати председници подручних судова, саветник председника Врховног касационог суда, заменик директора Правосудне академије, представници USAID-А, представници YUKOM-а, јавних тужилаштва, Правног факултета, адвокатуре, цивилних друштава и др.

Представљање Извештаја о раду судова са подручја Апелационог суда у Крагујевцу за 2018. годину одржава се уз подршку Пројекта владавине права Америчке агенције за међународни развој (USAID).

15.05.2019. године

ОДРЖАН ОКРУГЛИ СТО НА ТЕМУ "ОДНОС СУДА И МЕДИЈА"

У Крагујевцу је дана 10.05.2019. године одржан Округли сто на тему "Однос суда и медија", у организацији Врховног касационог суда, Удружења новинара Србије и Организације за европску безбедност и сарадњу (OEBS).

На почетку скупа, који је окупио представнике судова и медија са територије крагујевачке апелације, говорили су председник Апелационог суда у Крагујевцу, Дубравка Дамјановић, шеф Одељења за медије Мисије OEBS-а у Србији, Гордана Јанковић и председник Удружења новинара Србије и главни и одговорни уредник Пиштаљке, Владимир Радомировић. У уводним излагањима сви су нагласили потребу за већом отвореношћу и спремношћу судова, како за комуникацију са јавношћу, тако и за критике које долазе од стране јавности, а самим тим и медија, а исто тако и медији морају бити спремни да поштују равнотежу која мора да постоји између интереса, или права јавности да зна и заштите интереса поступка, права странака у поступку на приватност, нарочито жртава и малолетних лица, те претпоставке невиности. 

Директор комуникације на USAID-овом Пројекту владавине права, Милена Миловић Благојевић, представила је Комуникациону стратегију Високог савета судства и судова, наглашавајући потребу за успостављањем континуиране, двосмерне комуникације судова ка грађанима и медијима. Мома Илић, новинар и Вања Родић, виша саветница за европске интеграције и међународне пројекте Врховног касационог суда, представили су резултате Анализе јавности рада судова током које су се бавили извештавањем медија о раду судова и компетенцијама новинара у овој области.

Округли сто је обухватио и теме Граница дозвољеног коментарисања судских поступака - правила и праксе Европског суда за људска права и постојеће праксе у домаћем систему, као и Говор мржње и медији и изазови судске праксе у случајевима у којима се новинари појављују као оштећени.

Судија Апелационог суда у Београду, Ирена Гарчевић, говорила је о слободи изражавања, потенцијалним злоупотребама и равнотежи између права јавности да зна и оправданости или неоправданости изношења информација о судским предметима да би се задовољиле потребе одређених сегмената јавности.

15.02.2019. године

Одлуком Високог савета судства од 22.01.2019. године, Ђорђе Ристић, судија Вишег суда у Крагујевцу, Светлана Васиљевић, судија Основног суда у Крагујевцу, Зорица Игњатовић, судија Основног суда у Крагујевцу и Светлана Ћупрић, судија Основног суда у Крагујевцу, изабрани су за судије Апелационог суда у Крагујевцу.

Изменом Годишњег распореда послова Апелационог суда у Крагујевцу од 06.02.2019. године, судија Светлана Васиљевић распоређена је у 1. веће Грађанског одељења, судија Зорица Игњатовић у 4. веће Грађанског одељења и судија Светлана Ћупрић у 3. веће Одељења за радне спорове, док ће судија Ђорђе Ристић наставити да врши функцију председника Вишег суда у Крагујевцу до истека мандата.

20.01.2019. године

ДЕВЕТ СУДИЈСКИХ ПОМОЋНИКА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ ИМЕНОВАНО ЗА СУДИЈЕ

Одлуком Народне скупштине Републике Србије о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, судијски помоћници Апелационог суда у Крагујевцу Биљана Божовић, Мила Лазић, Марија Лекић, Јелена Павловић, Марија Чампаревић, Јелица Марашевић, Соња Несторовић, Ивана Поњавић Сердар, изабрани су за судије Основног суда у Крагујевцу, док је судијски помоћник Ненад Живојиновић, изабран за судију Основног суда у Великој Плани.

Апелациони суд у Крагујевцу изражава уверење да ће и ови судијски помоћници дати допринос даљем унапређењу рада судова.

 

16.10.2018. године

НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА СУДОВИМА СА ПОДРУЧЈА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ

За постигнуте резултате рада и напредак у текућој у односу на претходну годину, четири суда са подручја Апелационог суда у Крагујевцу добило је награде и признања 08. октобра 2018. године на Годишњем саветовању судија Републике Србије у Врњачкој Бањи.

Основном суду у Крагујевцу додељена је прва награда у категорији "Повећање броја решених старих предмета у суду у односу на исти период претходне године".

Вишем суду у Краљеву и Основном суду у Крагујевцу додељена су признања за допринос унапређењу ефикасности и квалитету судског система.

Вишем суду у Чачку додељено је посебно признање за ефикасно управљање суда.

Награде су додељене у две категорије: "Повећање броја решених старих предмета у суду у односу на исти период претходне године" и "Повећање броја укупно решених предмета у суду у односу на исти период претходне године".

Признања су додељена за допринос унапређењу ефикасности и квалитету судског система и за иновације које су допринеле побољшању рада суда.

Посебна признања су додељења за ефикасно управљање суда.

Награде и признања судовима додељује Врховни касациони суд.

 

10.10.2018. године

КОМЕМОРАТИВНИ СКУП ПОВОДОМ ТРАГИЧНЕ СМРТИ СУДИЈЕ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ СУЗАНЕ ВИДАНОВИЋ

Поводом изненадне и трагичне смрти судије Апелационог суда у Крагујевцу Сузане Видановић, биће одржан комеморативни скуп дана 11.10.2018. године, са почетком у 10,00 часова у Апелационом суду у Крагујевцу, Трг Војводе Радомира Путника бр. 4, у Великој сали (број 116).

Сахрана ће се обавити истог дана у Параћину, на Параћинском гробљу, са почетком у 14,00 часова.

Судија Сузана Видановић рођена је 27.04.1960. године у Ћуприји. Правни факултет Универзитета у Крагујевцу завршила је 1984. године, а правосудни испит положила је 1987. године. Радила је у Центру за социјални рад у Ћуприји до 1997. године, када је изабрана за судију Општинског суда у Параћину.

За судију Апелационог суда у Крагујевцу изабрана је 16.12.2009. године и у овом суду радила је од његовог оснивања 01.01.2010. године. Своју функцију обављала је у Грађанском одељењу и Одељењу за радне спорове, а била је и председник Одељења за заштиту права на суђење у разумном року.

Чврстог карактера и племените душе, искрено посвећена професији и функцији коју је обављала, несебичним залагањем, знањем и искуством, значајно је допринела успешном раду Апелационог суда у Крагујевцу, а своје радно окружење чинила пожељним и бољим местом.

Иза себе је оставила двоје деце.

Колектив Апелационог суда изражава велику тугу и бол због губитка прерано преминуле судије Сузане Видановић.


31.08.2018. године

ПОСТАВЉЕН КАМЕН ТЕМЕЉАЦ ЗА ЗГРАДУ ПРАВОСУДНИХ ОРГАНА У КРАГУЈЕВЦУ

Министарка правде, Нела Кубуровић, председник Врховног касационог суда, Драгомир Милојевић, председник Апелационог суда у Крагујевцу, Дубравка Дамјановић и градоначелник Града Крагујевца, Радомир Николић, положили су 31.08.2018. године камен темељац за нову зграду Правосудних органа у Крагујевцу. У новој згради биће смештено 11 правосудних органа: Апелациони суд у Крагујевцу, Виши суд у Крагујевцу, Основни суд у Крагујевцу, Апелационо јавно тужилаштво у Крагујевцу, Више јавно тужилаштво у Крагујевцу, Основно јавно тужилаштво у Крагујевцу, Управни суд - одељење у Крагујевцу, Привредни суд у Крагујевцу, Прекршајни Апелациони суд - одељење у Крагујевцу, Прекршајни суд у Крагујевцу, Државно правобранилаштво - одељење у Крагујевцу.

Будућа Палата правде ће имати 24 кабинета, 74 кабинет суднице и у њој ће радити 800 запослених. Радови на изградњи нове зграде површине близу 25 000 квадратних метара су почели, а предвиђено је да зграда буде завршена у наредне три године.

Нова зграда обезбедиће адекватне услове за рад правосудних функционера и запослених, а омогућиће се и боља повезаност правосудних органа на територији Града Крагујевца.

                                   

                                  

27.07.2018. године

ПОТПИСАН ЈЕ УГОВОР О ПОЧЕТКУ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПАЛАТЕ ПРАВДЕ У КРАГУЈЕВЦУ

У Апелационом суду у Крагујевцу су у четвртак 26.07.2018. године Министарка правде, Нела Кубуровић и представници аустријске фирме "Штрабах" потписали уговор о извођењу радова на изградњи нове зграде Правосудних органа у Крагујевцу.

У новој згради која ће имати преко 23 000 м2, биће смештено 11 правосудних органа и радиће више од 800 запослених. За изградњу нове зграде - Палате правде у Крагујевцу издвојено је око 25 милиона евра и финансира се у потпуности из буџета Републике Србије. Планирани рок за изградњу је 38 месеци, а полагање камена темељца је планирано за септембар месец. Палата правде биће смештена у близини Економског и Правног факултета, на парцели коју је Град Крагујевац уступио Министарству правде РС.

Потписивању уговора присуствовали су председник Врховног касационог суда, Драгомир Милојевић, председница Апеалационог суда у Крагујевцу, Дубравка Дамјановић, Градоначелник Града Крагујевца, Радомир Николић, као и представници правосудних институција, будућих корисника нове зграде.

Пре потписивања уговора, Министарка правде је са председницом Апелационог суда у Крагујевцу обишла постојећу зграду правосудних органа, у којој су, поред Апелационог суда у Крагујевцу, смештени Виши и Основни суд у Крагујевцу. Након обиласка Министарка је истакла да су суднице у којима суде судије Апелационог суда у Крагујевцу, у подруму и да судије и запослени раде у веома неадекватним условима, те да ће изградњом нове зграде правосудних органа у Крагујевцу, овај град добити зграду достојну функције коју обављају судије и тужиоци.

Председник Врховног касационог суда је истакао да је потписивање уговора резултат рада Министарства правде, које је Влади РС предложило реализацију овог пројекта и да ће нова зграда суда и добри услови рада допринети још бољим резултатима рада и угледу суда.

Председница Апелационог суда у Крагујевцу, Дубравка Дамјановић је изразила задовољство што је препозната тешка ситуација када су у питању смештајни услови судија и запослених и истакла да  је потписивање уговора потврда да ће правосудни органи у Крагујевцу имати добре услове за рад у којима ће сви запослени моћи да остваре свој максимум без напора који су чинили у тешким и лошим смештајним условима.

Нова зграда суда - Палата правде у Крагујевцу ће грађанима олакшати приступ правди, кретање предмета ће бити брже, биће лакша комуникација између правосудних органа, што ће смањити време трајања самог поступка, истакла је Министарка правде.

    

 

14.05.2018. године

ОДРЖАНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ И ВИШИХ И ОСНОВНИХ СУДОВА СА ПОДРУЧЈА ОВОГ СУДА ЗА 2017. ГОДИНУ.

У Апелационом суду у Крагујевцу је 27. априла 2018. године одржана презентација Годишњег извештаја о раду Апелационог суда у Крагујевцу и виших и основних судова са подручја Апелационог суда у Крагујевцу за 2017. годину.

Презентацији су присуствовали председник Врховног касационог суда, Драгомир Милојевић, председници виших и основних судова са подручја Апелационог суда у Крагујевцу, представници USAID-а, медија и др.

Сви судови на подручју Апелационог суда решили су у 2017. години укупно 299.945 предмета, чему треба додати још и предмете по захтевима грађана за оверу потписа, рукописа и преписа, издавање уверења и замолница - укупно 118.106 предмета. Током прошле године примљено је 275.645 предмета.

Успешан рад судова у периоду од 2014. године до 2017. године довео је до значајног смањења броја нерешених предмета, којих је у 2014. години било 370.183, док их на крају 2017. године има 188.651, и поред прилива који се у истом периоду значајно увећавао.

Извештај је представила вршилац функције председника Апелационог суда у Крагујевцу, Дубравка Дамјановић.

Представљање Извештаја о раду судова са подручја Апелационог суда у Крагујевцу за 2017. годину одржано је уз подршку Пројекта владавине права Америчке агенције за међународни развој (USAID).

Годишњи извештај о раду Апелационог суда у Крагујевцу и виших и основних судова са подручја овог суда за 2017. годину

       

   


 

 

АРХИВА

 

 

 

@ 2010. Апелациони суд у Крагујевцу