Почетна страна
Судска власт
Надлежност
Унутрашње уређење
Јавност у раду
Публикације
Извештаји о раду
Судска пракса
Линкови
Контакт

Трг Војводе Радомира Путника 4
34000 Крагујевац

  

Почетна » Унутрашње уређење » Годишњи распоред послова судијских помоћника у Апелационом суду у Крагујевцу за 2021. годину » Годишњи распоред послова судијских помоћника у Апелационом суду у Крагујевцу за 2021. годину - измена 2

Годишњи распоред послова судијских помоћника у Апелационом суду у Крагујевцу за 2021. годину - измена 2

Р е п у б л и к а   С р б и ј а
АПЕЛАЦИОНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ
I СУ-2-18/21
28. мај 2021. године
К р а г у ј е в а ц

 

На основу чл. 57 ст. 1, чл. 58 и чл. 69 Закона о уређењу судова („Сл. гласник РС“, бр. 116/08, … 88/18) и чл. 6, чл. 48 ст. 1 и чл.7 4 Судског пословника („Сл. гласник РС“, бр. 110/09, ... 93/19), в.ф. председника Апелационог суда у Крагујевцу Александар Блануша, дана 28. маја 2021. године, утврђује


                                                     ИЗМЕНУ ГОДИШЊЕГ РАСПОРЕДА ПОСЛОВА
                                    СУДИЈСКИХ ПОМОЋНИКА У АПЕЛАЦИОНОМ СУДУ У КРАГУЈЕВЦУ
                                                                          ЗА 2021. ГОДИНУ


Годишњи распоред послова судијских помоћника у Апелационом суду у Крагујевцу за 2021. годину, бр. I СУ-2-43/20 од 30. децембра 2020. године са изменом од 14. априла 2021. године, мења се у деловима под II, III и IV, тако да исти сада гласе:

„II - КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

1.  ТАМАРА МИЛАНОВИЋ
2.  МИХАИЛО ИГЊАТОВИЋ
3.  МАРИЈА КАРАКЛИЋ
4.  ЈЕЛЕНА ДВАНАЈШЧАК
5.  НИКОЛА СТАНОЈЕВИЋ
6.  ДРАГАНА ПЕРОВИЋ
7.  ДРАГАНА МАКСИМОВИЋ
8.  АНА ДОБРИЋ

III - ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ

1.  МАРИНА СЛАВКОВИЋ
2.  ДРАГОСЛАВ МАРИНКОВИЋ
3.  КРИСТИНА РЕПАНОВИЋ
4.  ЗОРИЦА ВЕЉОВИЋ
5.  МИЛЕНА ПАЈКИЋ
6.  ЈЕЛЕНА ПЕТРОВИЋ
7.  ВАЛЕНТИНА МАРИЋ
8.  ИВАНА МАРКОВИЋ
9.  КАТАРИНА БРАНКОВИЋ
10.ТАМАРА РАНКОВИЋ ЂУСИЋ
11. ДАНИЦА ЂУСИЋ
12. ЕМИЛИЈА ЛЕПОЈЕВИЋ
13. АЛЕКСАНДРА АРНАУТОВИЋ
14. ЈЕЛЕНА ТИМОТИЈЕВИЋ
15. ИВАНА ДОНЧИЋ
16. ДАЛИБОР ЈАБЛАНОВИЋ
17. МИЛИЦА АКСЕНТИЈЕВИЋ
18. НЕВЕНА НИКОЛИЋ
19. КРИСТИНА РАКОВИЋ
20. ТИЈАНА ГОЈИЋ САВИЋ
21. СУЗАНА МАРКОВИЋ

IV - ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАДНЕ СПОРОВЕ

1.  ДРАГАНА ТАНАСКОВИЋ
2.  БОЈАНА ЦВЕТКОВИЋ
3.  АЊА СТЕВАНОВИЋ
4.  МАРИЈА ЦИМЕША ФУРТУЛА
5.  ИЛИЈА ЂОРОВИЋ
6.  ЈОВАНА ТУРАЊАНИН
7.  СОЊА ЂУРИЋ
8.  ТАЊА ВУЈАСИНОВИЋ
9.  ДАЈАНА МЛАДЕНОВИЋ
10. НАТАША ЈАНКОВИЋ
11. СНЕЖАНА ЦАРЕВИЋ
12. МИЛОШ ГЕМАЉЕВИЋ
13. ДУШАН ПЕКОВИЋ“

У осталом делу Годишњи распоред послова судијских помоћника у Апелационом суду у Крагујевцу за 2021. годину, бр. I СУ-2-43/20 од 30. децембра 2020. године, са изменом од 14. априла 2021. године, остаје неизмењен.


В.Ф. ПРЕДСЕДНИКА СУДА
Александар Блануша

@ 2010. Апелациони суд у Крагујевцу