Почетна страна
Судска власт
Надлежност
Унутрашње уређење
Јавност у раду
Публикације
Извештаји о раду
Судска пракса
Линкови
Контакт  

Почетна » Јавност у раду » Јавност у раду » Новинарске акредитације

Новинарске акредитације

Апелациони суд у Крагујевцу ће благовремено, најкасније дан раније, представнике средстава јавног информисања обавештавати о заказаним суђењима у предметима за које је јавност заинтересована и који су медијски праћени.

Обавештења о овим предметима представници медија могу добити на веб страници овог суда на којој се сваког петка ажурирају подаци за наредну недељу, као и путем факса и електронске поште. Поред наведене, комуникација са представницима средстава јавног информисања обавља се и усменим путем преко координатора за медије.

О активностима Апелационог суда у Крагујевцу јавност ће имати могућност да се информише и путем саопштења за јавност и конференција за новинаре.

Суђења су, у начелу јавна, те акредитација није потребна уколико се само присуствује јавним седницама, главним претресима или расправама пред другостепеним судом.

Акредитација је потребна уколико су новинари и пратеће сниматељске и фото екипе заинтересоване да направе снимак у унутрашњости зграде суда, и то уз претходно упућивање писаног захтева најкасније дан пре фотографисања и снимања ради благовременог одлучивања.

Захтев за новинарску акредитацију може се поднети писаним путем, предајом у шалтер сали на приземљу Палате правде (шалтер бр. 15), или електронским путем на адресу uprava@kg.ap.sud.rs.


Овде можете преузети:

@ 2010. Апелациони суд у Крагујевцу