Почетна страна
Судска власт
Надлежност
Унутрашње уређење
Јавност у раду
Публикације
Извештаји о раду
Судска пракса
Линкови
Контакт  

Почетна » Јавност у раду » Вести и саопштења » Архива вести и саопштења

Архива вести и саопштења

05.12.2022. године

ОДРЖАН РАДНИ САСТАНАК ПОСЕБНИХ ОДЕЉЕЊА ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОРУПЦИЈЕ ВИШИХ СУДОВА И ВИШИХ ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА У БЕОГРАДУ, НОВОМ САДУ И КРАЉЕВУ

 Други по реду радни састанак антикоруптивних одељења у организацији Пројекта ЕУ "Подршка јачању владавине права у Републици Србији" одржан је 01. и 02. јануара 2022. године у Београду.

Састанку је присуствовала кључна експерткиња Пројекта ЕУ, госпођа Маја Витаљић, тужилац Јавног тужилаштва у Франкфурту, господин Стефан Шлотер, стални представник Амбасадора и замени шефа одељења Амбасада СР Немачке, господин Карстен Мејер - Вифхаузен, представници делегације ЕУ у Републици Србији, као и остали представници правосуђа, међу којима су по први пут присуствовали и председници кривичних одељења сва четири Апелациона суда у Републици Србији. 

Након уводних речи председника Вишег суда у Београду, судије Врховног касационог суда, Александра Степановића, у радном делу састанка, изнети су статистички подаци и услови рада Посебних одељења за сузбијање корупције и разматрана су актуелна спорна питања из праксе кривичних одељења апелационих судова у односу на предмете из надлежности Посебних одељења за сузбијање корупције. 

Другог дана радног састанка, наставило се са дискусијом и анализом актуелних питања примене Закона о организацији и надлежности држаних органа у борби против организованог криминала и корупције, при чему се присутнима обратио јавни тужилац Јавног тужилаштва у Франкфурту, Стефан Шлотер, који је презентовао податке о истрагама и суђењу за кривична дела привредног криминала, корупције и прања новца у СР Немачкој.  

На састанку је истакнут и значај унапређења система комуникација и односа са јавношћу Посебних одељења за сузбијање корупције и указано на важност добре интерне комуникације у циљу делотворније екстерне комуникације са општом јавношћу, а како би се унапредила транспарентност рада Посебних одељења, али и суда уопште.

 

08.11.2022. године

ДВОЈЕ СУДИЈА СТУПИЛО НА ФУНКЦИЈУ У АПЕЛАЦИОНОМ СУДУ У КРАГУЈЕВЦУ

Судије које су одлуком Високог савета судства од 13.10.2022. године, изабране да врше судијску функцију у Апелационом суду у Крагујевцу ступиле су на функцију у овом суду на свечаној седници свих судија одржаној дана 07.11.2022. године.

На судијску функцију у Апелационом суду у Крагујевцу су ступиле судије Данијела Марић и Јелена Вилотијевић.

Изменама годишњег распореда послова за 2022. годину судија Данијела Марић распоређена је на рад у Грађанско одељење за радне спорове, док је судија Јелена Вилотијевић распоређена на рад у Кривично одељење.

 

31.10.2022. године

ПРЕСТАНАК СУДИЈСКЕ ФУНКЦИЈЕ СУДИЈИ ГРОЗДИ АРНАУТ ЗБОГ НАВРШЕЊА РАДНОГ ВЕКА

Судији Апелационог суда у Крагујевцу, Грозди Арнаут, Одлуком Високог савета судства престала је судијска функција 28.10.2022. године, због навршења радног века. За судију Апелационог суда у Крагујевцу изабранa је Одлуком Високог савета судства од 17.06.2014. године. Билa је распоређенa је у Грађанском одељењу Апелационог суда у Крагујевцу. До избора за судију Апелационог суда у Крагујевцу, судија Грозда Арнаут судијску функцију је обављала у Вишем суду у Крагујевцу.

 

13.10.2022. године

ЗАКЉУЧЕН СПОРАЗУМ О САРАДЊИ СА ПРАВНИМ ФАКУЛТЕТОМ У КРАГУЈЕВЦУ

Председник Апелационог суда у Крагујевцу, Александар Блануша и декан Правног факултета у Крагујевцу, проф. др Драган Вујисић, потписали су Споразум о сарадњи, дана 13.10.2022. године, у циљу унапређења рада обе институције и доприношења развоја правне теорије и праксе. Циљ закључења Споразума је да се путем успостављања дугорочне сарадње, ради на интензивирању размене информација и искуства у области научно-стручног истраживања различитих правних питања. 

 

03.10.2022. године

ПРЕСТАНАК СУДИЈСКЕ ФУНКЦИЈЕ СУДИЈИ СВЕТЛАНИ ВАСИЉЕВИЋ ЗБОГ НАВРШЕЊА РАДНОГ ВЕКА

Судији Апелационог суда у Крагујевцу, Светлани Васиљевић, Одлуком Високог савета судства престала је судијска функција 30.09.2022. године, због навршења радног века. За судију Апелационог суда у Крагујевцу изабранa је Одлуком Високог савета судства од 22.01.2019. године. Билa је распоређенa је у Грађанском одељењу Апелационог суда у Крагујевцу. До избора за судију Апелационог суда у Крагујевцу, судија Светлана Васиљевић судијску функцију је обављала у Основном суду у Крагујевцу.

 

15.08.2022. године

ПРЕСТАНАК СУДИЈСКЕ ФУНКЦИЈЕ СУДИЈИ ДРАГАНИ СРЕТОВИЋ ЗБОГ НАВРШЕЊА РАДНОГ ВЕКА

Судији Апелационог суда у Крагујевцу, Драгани Сретовић, Одлуком Високог савета судства престала је судијска функција 12.08.2022. године, због навршења радног века. За судију Апелационог суда у Крагујевцу изабранa је Одлуком Високог савета судства од 16.12.2009. године и у овом суду судијску функцију обављала је од почетка рада суда 01.01.2010. године. Билa је распоређенa је у Грађанском одељењу Апелационог суда у Крагујевцу. До избора за судију Апелационог суда у Крагујевцу, судија Светлана Васиљевић судијску функцију је обављала у Општинском суду у Краљеву.

 

25.07.2022. године

ПРЕСТАНАК СУДИЈСКЕ ФУНКЦИЈЕ СУДИЈИ ЗОРИЦИ ЂУРИЋ ЗБОГ НАВРШЕЊА РАДНОГ ВЕКА

Судији Апелационог суда у Крагујевцу, Зорици Ђурић, Одлуком Високог савета судства престала је судијска функција 21.07.2022. године, због навршења радног века. За судију Апелационог суда у Крагујевцу изабранa је Одлуком Високог савета судства од 13.07.2018. године. Билa је распоређенa је у Кривичном одељењу Апелационог суда у Крагујевцу. До избора за судију Апелационог суда у Крагујевцу, судија Зорица Ђурић судијску функцију је обављала у Вишем суду у Крагујевцу.

 

23.05.2022. године

ПРЕСТАНАК СУДИЈСКЕ ФУНКЦИЈЕ СУДИЈИ МИРЈАНИ СТАНКОВИЋ ЗБОГ НАВРШЕЊА РАДНОГ ВЕКА

Судији Апелационог суда у Крагујевцу, Мирјани Станковић, Одлуком Високог савета судства престала је судијска функција 19.05.2022. године, због навршења радног века. За судију Апелационог суда у Крагујевцу изабранa је Одлуком Високог савета судства од 17.06.2014. године. Билa је распоређенa је у Одељењу за радне спорове Апелационог суда у Крагујевцу. До избора за судију Апелационог суда у Крагујевцу, судија Мирјана Станковић судијску функцију је обављала у Основном суду у Крагујевцу.

 

13.03.2022.

СВЕЧАНО ОТВОРЕНА ЗГРАДА ПРАВОСУДНИХ ОРГАНА У КРАГУЈЕВЦУ

   

 

Зграду правосудних органа у Крагујевцу, највећи новоизграђени објекат Министарства правде у последњих неколико деценија, свечано је отворила министарка правде Маја Поповић.  

Председник Апелационог суда у Крагујевцу, Александар Блануша, у присуству министарке правде Маје Поповић, дочекао је председницу Владе Републике Србије Ану Брнабић, која је присуствовала свечаној церемонији.

Председник Апелационог суда у Крагујевцу, Александар Блануша, у име 11 правосудних државних органа, грађана Крагујевца, Шумадије, Централне Србије, захвалио се руководству државе, како је навео, на највећој инвестицији у историји нашег правосуђа, која нас је преселила из зграде саграђене 1905. године у зграду 21. века. Ова зграда има око 1000 просторија, више од 100 судница које су опремљене најсавременијом техником и уз наш вредан рад, објекат испуњава све факторе који су битни за остварење оног идеала који зовемо суђење у разумном року, рекао је председник Апелационог суда у Крагујевцу.

Подсетио је и да овом зградом управља Апелациони суд у Крагујеву, као суд највишег ранга, чије је седиште у згради, као и да је територијално посматран, овај суд највећи у Републици Србији у смислу његове месне надлежности, с обзиром да покрива подручје од града Пожаревца до града Новог Пазара и да је 30 судова у његовој надлежности, што чини трећину наше територије.

Министарка правде Маја Поповић подсетила је да је Министарство правде започело изградњу овог објекта у августу 2018. године, како би запосленима у правосуђу града Крагујевца омогућило најбоље услове рада, али и наставило да развија и унапређује однос правосудних органа и грађана, додајући да је нарочито задовољна чињеницом да су радови завршени у року, упркос ванредним околностима изазваних пандемијом вируса Ковид 19. Према њеним речима, услови које овај новоизграђени објекат нуди, омогући ће грађанима да на једном месту, у разумном року и са што мање трошкова остваре своја права, и обезбедиће већу ефикасност правосуђа.

Министарка Поповић се захвалила и председнику Апелационог суда у Крагујевцу, Александру Блануши на уложеном напору да свих 11 правосудних органа пресели у овај објекат, без иједног одложеног рочишта или главног претреса.

Председница Владе Републике Србије, Ана Брнабић, оценила је да без истинске реформе нашег правосуђа, без независног суда, одговорног и ефикасног судства и јавног тужилаштва, унапређење правосудних капацитета нема значај, те да је важно да, док стварамо боље услове за рад правосудног система и запослених у том систему, обезбедимо да људи у сличним зградама могу да раде свој посао одговорно и по савести, не зазирући ни од кога, већ штитећи само грађане и законе наше земље. Истакла је да је Крагујевац добио једну од најлепших и најмонументалнијих зграда, не само у систему правосуђа, већ уопште, од свих наших јавних институција.

 

04.03.2022. године

СУДИЈА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ ГОРДАНА ВЕЉОВИЋ ИЗАБРАНА ЗА ЧЛАНА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА

Судија  Апелационог суда у Крагујевцу, Гордана Вељовић, изабрана је за члана Високог савета судства, Одлуком Народне скупштине Републике Србије, на седници одржаној дана 15.12.2021. године и објављеној у "Службеном гласнику РС" број 125/21.

Одлуком Високог савета судстав од 03.03.2022. године, судија Гордана Вељовић,  ступила је на дужност члана Високог савета судства.

Судија  Апелационог суда у Крагујевцу, Гордана Вељовић је више од 27 година у правосуђу и има 23 године судијског стажа.

 

30.11.2021.

АПЕЛАЦИОНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ ПОЧЕО СА РАДОМ У НОВОЈ ЗГРАДИ - ПАЛАТИ ПРАВДЕ У КРАГУЈЕВЦУ

Апелациони суд у Крагујевцу је као суд највишег ранга, који ће управљати новом зградом - Палатом правде у Крагујевцу, у претходном периоду предузео низ активности, како у оквиру самог суда, тако и шире, уз сталну сарадњу са Министарством правде, осталим правосудним органима, који ће такође бити смештени у новој згради, као и са одређеним јавним предузећима ради пружања неопходне техничке помоћи правосудним органима у поступку пресељења, а све у циљу благовременог пресељења и спречавања непотребног застоја у раду, нарочито у поступцима који не трпе одлагања.

На овај начин пресељење је кроз више фаза, ефикасно спроведено, а суд је несметано почео са радом у новој згради - Палати правде, почев од 29.11.2021. године. У наредном периоду, следи пресељење осталих правосудних органа, који ће бити смештени у новој згради - Палати правде у Крагујевцу, уз подршку Апелационог суда у Крагујевцу, ради ефикаснијег пресељења.

 

11.10.2021. године

АПЕЛАЦИОНОМ СУДУ У КРАГУЈЕВЦУ ДОДЕЉЕНО ПРИЗНАЊЕ ОД СТРАНЕ ПОВЕРЕНИКА ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

       Поводом 28. септембра - Међународног дана права јавности да зна, Комисија за доделу признања за унапређење права на слободан приступ информацијама, доделила је Признање Апелационом суду у Крагујевцу у категорији правосудних органа јавне власти.

       Наиме, институција Повереника обележава Међународни дан права јавности да зна, 28. септембра, који се ове године обележава 16. пут заредом, у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а, а којом приликом је Повереник доделио награде органима који су својим радом допринели унапређењу права на слободан приступ информацијама за 2021. годину.  

 

15.07.2021. године

ИЗАБРАН ПРЕДСЕДНИК АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ

Александар Блануша, судија Апелационог суда у Крагујевцу је одлуком Народне скупштине Републике Србије од 07. јула 2021. године, на предлог Високог савета судства, изабран за председника Апелационог суда у Крагујевцу.

Судија Александар Блануша је судија Апелационог суда у Крагујевцу од његовог оснивања 01.01.2010. године и у овом суду је обављао послове председника 1. већа у Кривичном одељењу, председника већа за одлучивање у трећем степену кривичне материје, председника Кривичног одељења, заменика председника Одељења судске праксе, председника већа у другостепеним предметима по захтевима за рехабилитацију и послове заменика председника суда. Од дана 14.01.2021. године обављао је функцију вршиоца функције председника Апелационог суда у Крагујевцу.

Председник је Одељења судске праксе и главни и одговорни уредник Билтена судске праксе. Такође је члан Судског тима за смањење броја старих предмета, члан стручног тела за израду Плана интегритета и од 23.02.2021. године председник Комисије за спровођење поступка вредновања и утврђивање оцене рада судија и председника Вишег суда у Новом Пазару, Вишег суда у Пожаревцу, Вишег суда у Чачку и Вишег суда у Ужицу. Предавач је на семинарима и другим облицима едукација о примени Законика о кривичном поступку, које организује Правосудна академија Републике Србије.

Са радом у правосуђу, у коме се налази скоро пуних 30 година, започео је 1991. године као приправник у Општинском суду у Крагујевцу, након чега је 1994. године засновао радни однос на радном месту стручног сарадника у Кривичном одељењу, а затим 1996. године изабран за судију Општинског суда у Крагујевцу и распоређен на радном месту истражног судије. За судију Окружног суда у Крагујевцу изабран је 2001. године, у ком суду је, између осталог, обављао и послове заменика председника суда, све до избора за судију Апелационог суда у Крагујевцу 2009. године.  

 

14.01.2021. године

Одлуком Врховног касационог суда од 13.01.2021. године, судија Апелационог суда у Крагујевцу, Александар Блануша, постављен је за вршиоца функције председника Апелационог суда у Крагујевцу, почев од 14.01.2021. године, док нови председник суда не ступи на функцију, а најдуже на 6 месеци.

 

25.12.2020. године

Председнику Апелационог суда у Крагујевцу, судији Дубравки Дамјановић, престала је функција председника Апелационог суда у Крагујевцу, због избора за судију Врховног касационог суда даном 23.12.2020. године, Одлуком Народне скупштине Републике Србије, објављеној у "Службеном гласнику РС" број 154/20 од 23.12.2020. године.

Одлуком Врховног касационог суда од 24.12.2020. године, судија Апелационог суда у Крагујевцу, Дубравка Дамјановић, постављена је за вршиоца функције председника Апелационог суда у Крагујевцу, почев од 24.12.2020. године до избора и ступања на функцију судије у Врховном касационом суду, док нови председник суда не ступи на функцију, а најдуже на шест месеци.

 

27.11.2020. године

САСТАНАК ПРЕДСЕДНИКА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ СА МИНИСТАРКОМ ПРАВДЕ И ОБИЛАЗАК РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПАЛАТЕ ПРАВДЕ У КРАГУЈЕВЦУ


   

  


Председник Апелационог суда у Крагујевцу, Дубравка Дамјановић, састала се у Апелационом суду у Крагујевцу, са министарком правде, Мајом Поповић, председником Врховног касационог суда, Драгомиром Милојевићем, као и са представницима правосудних органа, будућих корисника нове зграде Палате правде.  

Након одржаног састанка у згради Апелационог суда у Крагујевцу, министарка правде, Маја Поповић, председник Врховног касационог суда, Драгомир Милојевић, председник Апелационог суда у Крагујевцу, Дубравка Дамјановић и градоначелник Града Крагујевца, Никола Дашић, обишли су радове на изградњи Палате правде у Крагујевцу, највећег правосудног инфраструктурног пројекта, које је Министарство правде покренуло у последњих неколико деценија.

Том приликом, министарка правде је истакла значај улагања у правосудну инфраструктуру и додала да су на основу досадашњег темпа радова процене да ће зграда, у којој ће бити смештено свих 11 правосудних органа у Крагујевцу, бити завршена и пре времена, што је још једна потврда залагања за ефикасније правосуђе.

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић, истакао је да је предност Палате правде у томе што ће сви правосудни органи коначно бити на једном месту, да ће то допринети још ефикаснијем раду правосудних органа у Крагујевцу и да ће то бити најрепрезентативнија зграда у Србији и региону.  

 

28.08.2020. године

СЕЋАЊЕ НА СУДИЈУ ЖАРКА СТЕВАНОВИЋА

Поводом смрти нашег уваженог и драгог колеге, судије Апелационог суда у Крагујевцу Жарка Стевановића, дајемо кратак преглед његове биографије у жељи да и на овај начин сачувамо успомену на њега:

Судија Жарко Стевановић рођен је 18.08.1956. године у Крагујевцу. Правни факултет Универзитета у Крагујевцу завршио је 1982. године, а правосудни испит положио је 1986. године.

Након положеног правосудног испита радио је као стручни сарадник у Општинском суду у Крагујевцу све до 16.03.1989. године, када је изабран за судију Општинског суда у Крагујевцу, у ком суду је судијску функцију обављао до 31.12.2009. године. У истом суду је у периоду од 12.06.2001. године до 31.12.2009. године, обављао функцију председника Општинског суда у Крагујевцу. Почев од 01.01.2010. године, обављао је судијску функцију у Основном суду у Крагујевцу, све до 19.11.2013. године.

За судију Апелационог суда у Крагујевцу изабран је Одлуком Високог савета судства број 119-05-283/2013-01 од 22.10.2013. године и од ступања на рад 20.11.2013. године, судија Жарко Стевановић своју функцију је вршио у Кривичном одељењу и истицао се веома добрим резултатима рада.

Судија Жарко Стевановић је био чврстог карактера и племените душе, увек спреман да помогне. Искрено је био посвећен професији и функцији коју је обављао. Несебичним залагањем, знањем и искуством, значајно је допринео успешном раду Апелационог суда у Крагујевцу, а своје радно окружење чинио пожељним и бољим местом.

Уживао је углед и поштовање свих својих колега као и запослених, а међу млађим колегама, посебно сарадницима, био је узор који ваља следити. Никада није изгубио осећај за човека и правду, није трпео непоштовање, био је скроман, вредан и увек истрајан у раду.

Остаје нам да га памтимо као човека великог срца, истинољубивог и праведног, са много врлина, човека достојног поштовања и дивљења.

Колектив Апелационог суда изражава велику тугу и бол због губитка преминулог судије Жарка Стевановића.

Судија Жарко Стевановић преминуо је дана 26. августа 2020. године. Сахрана је обављена дана 28. августа 2020. године на гробљу у Грошници.

 

27.08.2020. године

ОБАВЕШТЕЊЕ

КОМЕМОРАТИВНИ СКУП ПОВОДОМ СМРТИ СУДИЈЕ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ ЖАРКА СТЕВАНОВИЋА

 

25.08.2020. године

ПРЕСТАНАК СУДИЈСКЕ ФУНКЦИЈЕ СУДИЈИ ДРАГАНУ ЛЕКОВИЋУ ЗБОГ НАВРШЕЊА РАДНОГ ВЕКА

Судији Апелационог суда у Крагујевцу, Драгану Лековићу, Одлуком Високог савета судства престала је судијска функција 20.08.2020. године, због навршења радног века. За судију Апелационог суда у Крагујевцу изабран је Одлуком Високог савета судства од 16.12.2009. године и у овом суду судијску функцију обављао је од почетка рада суда 01.01.2010. године. Био је распоређен је у Кривичном одељењу Апелационог суда у Крагујевцу. До избора за судију Апелационог суда у Крагујевцу, судија Драган Лековић судијску функцију је обављао у Окружном суду у Крагујевцу.

12.08.2020. године

ПРЕСТАНАК СУДИЈСКЕ ФУНКЦИЈЕ СУДИЈИ ОЛИВЕРИ БОЈОВИЋ ЗБОГ НАВРШЕЊА РАДНОГ ВЕКА

Судији Апелационог суда у Крагујевцу, Оливери Бојовић, Одлуком Високог савета судства престала је судијска функција 05.08.2020. године, због навршења радног века. За судију Апелационог суда у Крагујевцу изабрана је Одлуком Високог савета судства од 16.12.2009. године и у овом суду судијску функцију обављала је од почетка рада суда 01.01.2010. године. Била је распоређена у Кривичном одељењу Апелационог суда у Крагујевцу.


ПЛАН ПРИМЕНЕ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊЕ ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ

ПРИЛОЗИ - ПЛАН ПРИМЕНЕ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊЕ ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ

 

07.07.2020. године

УПУТСТВО О РАДУ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

01.07.2020. године

УПУТСТВО О РАДУ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

07.05.2020. године

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И СТРАНАКА У АПЕЛАЦИОНОМ СУДУ У КРАГУЈЕВЦУ

након укидања ванредног стања

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Предаја поднесака и других писмена Апелационом суду у Крагујевцу, до даљег, врши се искључиво путем поште.

23.03.2020. године

ИЗМЕНА УПУТСТВА О РАДУ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

17.03.2020. године

УПУТСТВО О РАДУ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ

ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

 

31.12.2019. године

Судији Апелационог суда у Крагујевцу, Роси Терзић, Одлуком Високог савета судства престала је судијска функција због навршења радног века дана 30.12.2019. године. Функцију судије Апелационог суда у Крагујевцу обављала је од 01.01.2010. године.

 

26.12.2019. године

Одлуком Високог савета судства од 09.12.2019. године, Зоран Дукић, судија Основног суда у Пријепољу, Јовица Илић, судија Основног суда у Параћину, Амела Бабовић Васић, судија Вишег суда у Крагујевцу и Милена Петровић, судија Основног суда у Крагујевцу, изабрани су за судије Апелационог суда у Крагујевцу. На функцију судија Апелационог суда у Крагујевцу ступили су на седници свих судија одржаној дана 25.12.2019. године.

 

02.12.2019. године

Судији Апелационог суда у Крагујевцу, Душици Живковић, Одлуком Високог савета судства престала је судијска функција због навршења радног века дана 29.11.2019. године. Функцију судије Апелационог суда у Крагујевцу обављала је од 15.06.2015. године.

 

22.11.2019. године

ПРЕСТАНАК СУДИЈСКЕ ФУНКЦИЈЕ СУДИЈИ НАТАШИ СТЕВАНОВИЋ ЗБОГ НАВРШЕЊА РАДНОГ ВЕКА И СТИЦАЊА УСЛОВА ЗА ПЕНЗИЈУ

Судији Апелационог суда у Крагујевцу, Наташи Стевановић, Одлуком Високог савета судства престала је судијска функција због навршења радног века дана 21.11.2019. године. Функцију судије Апелационог суда у Крагујевцу обављала је од 25.05.2016. године.

 

15.10.2019. године

НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА СУДОВИМА СА ПОДРУЧЈА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ

Врховни касациони суд доделио је награде и признања судовима за постигнуте резултате и напредак у текућој у односу на претходну годину, дана 10.10.2019. године на Годишњем саветовању судија Републике Србије у Врњачкој Бањи, међу којима је и 6 судова са подручја Апелационог суда у Крагујевцу.

Награде су додељене у две категорије "Повећање броја решених старих предмета у суду у односу на исти период претходне године" и "Повећање броја укупно решених предмета у суду у односу на исти период претходне године".

Основном суду у Крушевцу додељена је друга награда у категорији "Повећање броја решених старих предмета у суду у односу на исти период претходне године".

Вишем суду у Новом Пазару, Основном суду у Крушевцу, Основном суду у Ужицу, Основном суду у Аранђеловцу и Основном суду у Деспотовцу, додељена су признања за допринос унапређењу ефикасности и квалитету судског система.

Основном суду у Сјеници додељено је специјално признање за већи број решених предмета.

Основном суду у Крушевцу додељено је признање за иновације које су допринеле побољшању рада суда - за праћење рада и активности судских извршитеља.  

 

01.08.2019. године

Одлуком Високог савета судства од 04.06.2019. године, Светлана Илић, судија Основног суда у Параћину, Драгана Стефановић Лабан, судија Основног суда у Крагујевцу и Марица Петровић, судија Основног суда у Крагујевцу, изабрани су за судије Апелационог суда у Крагујевцу. На функцију судија Апелационог суда у Крагујевцу ступили су на седници свих судија одражаној дана 03.07.2019. године.

 

10.06.2019. године

СУДИЈА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ ИЛИЈА ЗИНДОВИЋ ИЗАБРАН ЈЕ ЗА СУДИЈУ ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА

Одлуком Високог савета судства од 19.04.2019. године, судија Апелационог суда у Крагујевцу, Илија Зиндовић изабран је за судију Врховног касационог суда. Судија Илија Зиндовић је судија Апелационог суда у Крагујевцу од 24.09.2013. године и поступао је у Грађанском одељењу овог суда.

 

03.06.2019. године

ОДРЖАН ОКРУГЛИ СТО У ЦИЉУ ПРЕДСТАВЉАЊА РАДНОГ ТЕКСТА СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ПРАВОСУЂА ЗА ПЕРИОД 2019-2024. ГОДИНЕ

Министарство правде Републике Србије уз подршку USAID-овог пројекта Владавине права, организовало је у Крагујевцу дана 22.05.2019. године, први округли сто о радном тексту Стратегије развоја правосуђа за период 2019-2024. године. Јавну расправу отворила је Драгана Лукић, заменик директора USAID-овог пројекта Владавине права, а присутнима се обратио и државни секретар Министарства правде РС, Мирко Чикириз, који је нагласио да су чланови радне групе урадили велики посао и да је постигнут висок ниво сагласности о свим важним питањима, као и да су у радној групи били представници свих релевантних институција и удружења.

Присутнима се обратио и директор Правосудне академије, који је и заменик председника радне групе, Ненад Вујић. У свом излагању, указао је да су се дужи низ година спроводиле реформе, а да се сада улази у фазу развоја правосуђа и да Србија, као држава која је отворила Поглавље 23 мора да одговори преузетим обавезама и стандардима које треба да достигне. Додао је и да је изради текста Стратегије претходила анализа претходне Националне стратегије за реформу правосуђа, као и анализа циљева и обавеза који су дефинисани Акционим планом за Поглавље 23, на који начин су утврђени и циљеви нове Националне стратегије за развој правосуђа.

Стратегију су представили заменик директора Правосудне академије, Мајда Кршикапа и саветник председника Врховног касационог суда, Снежана Андрејевић.

 

27.05.2019. године

ОДРЖАНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ И ВИШИХ И OСНОВНИХ СУДОВА СА ПОДРУЧЈА ОВОГ СУДА ЗА 2018. ГОДИНУ

У Апелационом суду у Крагујевцу је 21. маја 2019. године одржана презентација Годишњег извештаја о раду Апелационог суда и виших и основних судова са подручја Апелационог суда у Крагујевцу за 2018. годину.

Презентацији су присуствовали председници подручних судова, саветник председника Врховног касационог суда, заменик директора Правосудне академије, представници USAID-a, представници YUCOM-a, јавних тужилаштава, Правног факултета, адвокатуре, цивилних друштава и медија.

Сви судови на подручју Апелационог суда у Крагујевцу, укључујући и сам Апелациони суд, решили су у 2018. години укупно 333.710 предмета, чему треба додати још и предмете по захтевима грађана за оверу потписа, рукописа и преписа, издавање уверења, замолница и др - укупно 120.269 предмета.

Током прошле године у свим судовима је примљено 294.813 предмета, чиме је настављен тренд повећања броја примљених предмета.

Показатељ успешног рада судова је значајно смањивање броја нерешених предмета кроз протекли петогодишњи период. На крају 2018. године има 149.755 предмета, док их је у 2014. години било 370.183.

Посебно је значајно то што је број нерешених предмета смањен упркос сталном повећању броја примљених предмета и то што је време потребно за решавање предмета у данима (показатељ успешности према СЕПЕЖ-у), смањено у Апелационом суду у Крагујевцу на 77 дана (у 2014. години је било потребно 150 дана), у вишим судовима у првостепеним поступцима на 61 дан (у 2014. години је било потребно 412 дана) и у основним судовима у првостепеним поступцима на 229 дана ( у 2014. години је било потребно 306 дана).

Извештај је представила председник Апелационог суда у Крагујевцу, Дубравка Дамјановић и заменици председника суда, судија Симонида Милорадовић и судија Александар Блануша.

Окупљенима се обратила и директорка YUCOM-a, Катарина Голубовић, која је представила планиране активности на јачању поверења грађана у правосуђе, које ће ова организација, у сарадњи са још 11 партнерских удружења, спроводити у наредне 3 године под окриљем пројекта "Отворена врата правосуђа".

Директор USAID-овог Пројекта владавине права, Марк Ласман, изразио је задовољство резултатима које су у 2018. години остварили судови крагујевачке апелације, упркос томе што су радили у условима ограничених људских и других ресурса. Судија Соња Простран, вођа једне од компонената Пројекта, говорила је о активностима усмереним на унапређење ефикасности у судовима.

Представљање Извештаја о раду судова са подручја Апелационог суда у Крагујевцу за 2018. годину одржано је уз подршку Пројекта владавине права Америчке агенције за међународни развој (USAID).

 

 

17.05.2019. године

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ И ВИШИХ И ОСНОВНИХ СУДОВА СА ПОДРУЧЈА ОВОГ СУДА ЗА 2018. ГОДИНУ

Апелациони суд у Крагујевцу ће представити Годишњи извештај о раду свих судова са подручја Апелационог суда у Крагујевцу за 2018. годину, у уторак 21. маја 2019. године, са почетком у 12,00 часова, у Крагујевцу, у згради Правосудних органа, Трг Војводе Радомира Путника бр. 4, у Великој сали на првом спрату (судница бр. 116).

Представљањем Извештаја о раду судова на овај начин, Апелациони суд жели да истакне транспарентност свог рада и обавести, не само стручну, већ и ширу јавност, а пре свега грађане на подручју своје апелације, која је територијално највећа у Србији, о оствареним резултатима у 2018. години, трендовима уоченим у приливу предмета и условима у којима судови са овог подручја савладавају своје обавезе.

Извештај је сачињен тако да је разумљив не само припадницима професије, већ и обичним грађанима, а према смерницама и методологији коју је развио Врховни касациони суд Србије.

Годишњи извештај о раду судова за 2018. годину ће представити председница Апелационог суда у Крагујевцу, Дубравка Дамјановић и заменици председника суда, судија Симонида Милорадовић и судија Александар Блануша.

Презентацији ће присуствовати председници подручних судова, саветник председника Врховног касационог суда, заменик директора Правосудне академије, представници USAID-А, представници YUKOM-а, јавних тужилаштва, Правног факултета, адвокатуре, цивилних друштава и др.

Представљање Извештаја о раду судова са подручја Апелационог суда у Крагујевцу за 2018. годину одржава се уз подршку Пројекта владавине права Америчке агенције за међународни развој (USAID).

 

15.05.2019. године

ОДРЖАН ОКРУГЛИ СТО НА ТЕМУ "ОДНОС СУДА И МЕДИЈА"

У Крагујевцу је дана 10.05.2019. године одржан Округли сто на тему "Однос суда и медија", у организацији Врховног касационог суда, Удружења новинара Србије и Организације за европску безбедност и сарадњу (OEBS).

На почетку скупа, који је окупио представнике судова и медија са територије крагујевачке апелације, говорили су председник Апелационог суда у Крагујевцу, Дубравка Дамјановић, шеф Одељења за медије Мисије OEBS-а у Србији, Гордана Јанковић и председник Удружења новинара Србије и главни и одговорни уредник Пиштаљке, Владимир Радомировић. У уводним излагањима сви су нагласили потребу за већом отвореношћу и спремношћу судова, како за комуникацију са јавношћу, тако и за критике које долазе од стране јавности, а самим тим и медија, а исто тако и медији морају бити спремни да поштују равнотежу која мора да постоји између интереса, или права јавности да зна и заштите интереса поступка, права странака у поступку на приватност, нарочито жртава и малолетних лица, те претпоставке невиности. 

Директор комуникације на USAID-овом Пројекту владавине права, Милена Миловић Благојевић, представила је Комуникациону стратегију Високог савета судства и судова, наглашавајући потребу за успостављањем континуиране, двосмерне комуникације судова ка грађанима и медијима. Мома Илић, новинар и Вања Родић, виша саветница за европске интеграције и међународне пројекте Врховног касационог суда, представили су резултате Анализе јавности рада судова током које су се бавили извештавањем медија о раду судова и компетенцијама новинара у овој области.

Округли сто је обухватио и теме Граница дозвољеног коментарисања судских поступака - правила и праксе Европског суда за људска права и постојеће праксе у домаћем систему, као и Говор мржње и медији и изазови судске праксе у случајевима у којима се новинари појављују као оштећени.

Судија Апелационог суда у Београду, Ирена Гарчевић, говорила је о слободи изражавања, потенцијалним злоупотребама и равнотежи између права јавности да зна и оправданости или неоправданости изношења информација о судским предметима да би се задовољиле потребе одређених сегмената јавности.

 

15.02.2019. године

Одлуком Високог савета судства од 22.01.2019. године, Ђорђе Ристић, судија Вишег суда у Крагујевцу, Светлана Васиљевић, судија Основног суда у Крагујевцу, Зорица Игњатовић, судија Основног суда у Крагујевцу и Светлана Ћупрић, судија Основног суда у Крагујевцу, изабрани су за судије Апелационог суда у Крагујевцу.

Изменом Годишњег распореда послова Апелационог суда у Крагујевцу од 06.02.2019. године, судија Светлана Васиљевић распоређена је у 1. веће Грађанског одељења, судија Зорица Игњатовић у 4. веће Грађанског одељења и судија Светлана Ћупрић у 3. веће Одељења за радне спорове, док ће судија Ђорђе Ристић наставити да врши функцију председника Вишег суда у Крагујевцу до истека мандата.

 

20.01.2019. године

ДЕВЕТ СУДИЈСКИХ ПОМОЋНИКА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ ИМЕНОВАНО ЗА СУДИЈЕ

Одлуком Народне скупштине Републике Србије о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, судијски помоћници Апелационог суда у Крагујевцу Биљана Божовић, Мила Лазић, Марија Лекић, Јелена Павловић, Марија Чампаревић, Јелица Марашевић, Соња Несторовић, Ивана Поњавић Сердар, изабрани су за судије Основног суда у Крагујевцу, док је судијски помоћник Ненад Живојиновић, изабран за судију Основног суда у Великој Плани.

Апелациони суд у Крагујевцу изражава уверење да ће и ови судијски помоћници дати допринос даљем унапређењу рада судова.

 

16.10.2018. године

НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА СУДОВИМА СА ПОДРУЧЈА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ

За постигнуте резултате рада и напредак у текућој у односу на претходну годину, четири суда са подручја Апелационог суда у Крагујевцу добило је награде и признања 08. октобра 2018. године на Годишњем саветовању судија Републике Србије у Врњачкој Бањи.

Основном суду у Крагујевцу додељена је прва награда у категорији "Повећање броја решених старих предмета у суду у односу на исти период претходне године".

Вишем суду у Краљеву и Основном суду у Крагујевцу додељена су признања за допринос унапређењу ефикасности и квалитету судског система.

Вишем суду у Чачку додељено је посебно признање за ефикасно управљање суда.

Награде су додељене у две категорије: "Повећање броја решених старих предмета у суду у односу на исти период претходне године" и "Повећање броја укупно решених предмета у суду у односу на исти период претходне године".

Признања су додељена за допринос унапређењу ефикасности и квалитету судског система и за иновације које су допринеле побољшању рада суда.

Посебна признања су додељења за ефикасно управљање суда.

Награде и признања судовима додељује Врховни касациони суд.

 

10.10.2018. године

КОМЕМОРАТИВНИ СКУП ПОВОДОМ ТРАГИЧНЕ СМРТИ СУДИЈЕ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ СУЗАНЕ ВИДАНОВИЋ

Поводом изненадне и трагичне смрти судије Апелационог суда у Крагујевцу Сузане Видановић, биће одржан комеморативни скуп дана 11.10.2018. године, са почетком у 10,00 часова у Апелационом суду у Крагујевцу, Трг Војводе Радомира Путника бр. 4, у Великој сали (број 116).

Сахрана ће се обавити истог дана у Параћину, на Параћинском гробљу, са почетком у 14,00 часова.

Судија Сузана Видановић рођена је 27.04.1960. године у Ћуприји. Правни факултет Универзитета у Крагујевцу завршила је 1984. године, а правосудни испит положила је 1987. године. Радила је у Центру за социјални рад у Ћуприји до 1997. године, када је изабрана за судију Општинског суда у Параћину.

За судију Апелационог суда у Крагујевцу изабрана је 16.12.2009. године и у овом суду радила је од његовог оснивања 01.01.2010. године. Своју функцију обављала је у Грађанском одељењу и Одељењу за радне спорове, а била је и председник Одељења за заштиту права на суђење у разумном року.

Чврстог карактера и племените душе, искрено посвећена професији и функцији коју је обављала, несебичним залагањем, знањем и искуством, значајно је допринела успешном раду Апелационог суда у Крагујевцу, а своје радно окружење чинила пожељним и бољим местом.

Иза себе је оставила двоје деце.

Колектив Апелационог суда изражава велику тугу и бол због губитка прерано преминуле судије Сузане Видановић.


31.08.2018. године

ПОСТАВЉЕН КАМЕН ТЕМЕЉАЦ ЗА ЗГРАДУ ПРАВОСУДНИХ ОРГАНА У КРАГУЈЕВЦУ

Министарка правде, Нела Кубуровић, председник Врховног касационог суда, Драгомир Милојевић, председник Апелационог суда у Крагујевцу, Дубравка Дамјановић и градоначелник Града Крагујевца, Радомир Николић, положили су 31.08.2018. године камен темељац за нову зграду Правосудних органа у Крагујевцу. У новој згради биће смештено 11 правосудних органа: Апелациони суд у Крагујевцу, Виши суд у Крагујевцу, Основни суд у Крагујевцу, Апелационо јавно тужилаштво у Крагујевцу, Више јавно тужилаштво у Крагујевцу, Основно јавно тужилаштво у Крагујевцу, Управни суд - одељење у Крагујевцу, Привредни суд у Крагујевцу, Прекршајни Апелациони суд - одељење у Крагујевцу, Прекршајни суд у Крагујевцу, Државно правобранилаштво - одељење у Крагујевцу.

Будућа Палата правде ће имати 24 кабинета, 74 кабинет суднице и у њој ће радити 800 запослених. Радови на изградњи нове зграде површине близу 25 000 квадратних метара су почели, а предвиђено је да зграда буде завршена у наредне три године.

Нова зграда обезбедиће адекватне услове за рад правосудних функционера и запослених, а омогућиће се и боља повезаност правосудних органа на територији Града Крагујевца.

                                   

                                  

 

27.07.2018. године

ПОТПИСАН ЈЕ УГОВОР О ПОЧЕТКУ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПАЛАТЕ ПРАВДЕ У КРАГУЈЕВЦУ

У Апелационом суду у Крагујевцу су у четвртак 26.07.2018. године Министарка правде, Нела Кубуровић и представници аустријске фирме "Штрабах" потписали уговор о извођењу радова на изградњи нове зграде Правосудних органа у Крагујевцу.

У новој згради која ће имати преко 23 000 м2, биће смештено 11 правосудних органа и радиће више од 800 запослених. За изградњу нове зграде - Палате правде у Крагујевцу издвојено је око 25 милиона евра и финансира се у потпуности из буџета Републике Србије. Планирани рок за изградњу је 38 месеци, а полагање камена темељца је планирано за септембар месец. Палата правде биће смештена у близини Економског и Правног факултета, на парцели коју је Град Крагујевац уступио Министарству правде РС.

Потписивању уговора присуствовали су председник Врховног касационог суда, Драгомир Милојевић, председница Апеалационог суда у Крагујевцу, Дубравка Дамјановић, Градоначелник Града Крагујевца, Радомир Николић, као и представници правосудних институција, будућих корисника нове зграде.

Пре потписивања уговора, Министарка правде је са председницом Апелационог суда у Крагујевцу обишла постојећу зграду правосудних органа, у којој су, поред Апелационог суда у Крагујевцу, смештени Виши и Основни суд у Крагујевцу. Након обиласка Министарка је истакла да су суднице у којима суде судије Апелационог суда у Крагујевцу, у подруму и да судије и запослени раде у веома неадекватним условима, те да ће изградњом нове зграде правосудних органа у Крагујевцу, овај град добити зграду достојну функције коју обављају судије и тужиоци.

Председник Врховног касационог суда је истакао да је потписивање уговора резултат рада Министарства правде, које је Влади РС предложило реализацију овог пројекта и да ће нова зграда суда и добри услови рада допринети још бољим резултатима рада и угледу суда.

Председница Апелационог суда у Крагујевцу, Дубравка Дамјановић је изразила задовољство што је препозната тешка ситуација када су у питању смештајни услови судија и запослених и истакла да  је потписивање уговора потврда да ће правосудни органи у Крагујевцу имати добре услове за рад у којима ће сви запослени моћи да остваре свој максимум без напора који су чинили у тешким и лошим смештајним условима.

Нова зграда суда - Палата правде у Крагујевцу ће грађанима олакшати приступ правди, кретање предмета ће бити брже, биће лакша комуникација између правосудних органа, што ће смањити време трајања самог поступка, истакла је Министарка правде.

    

 

14.05.2018. године

ОДРЖАНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ И ВИШИХ И ОСНОВНИХ СУДОВА СА ПОДРУЧЈА ОВОГ СУДА ЗА 2017. ГОДИНУ.

У Апелационом суду у Крагујевцу је 27. априла 2018. године одржана презентација Годишњег извештаја о раду Апелационог суда у Крагујевцу и виших и основних судова са подручја Апелационог суда у Крагујевцу за 2017. годину.

Презентацији су присуствовали председник Врховног касационог суда, Драгомир Милојевић, председници виших и основних судова са подручја Апелационог суда у Крагујевцу, представници USAID-а, медија и др.

Сви судови на подручју Апелационог суда решили су у 2017. години укупно 299.945 предмета, чему треба додати још и предмете по захтевима грађана за оверу потписа, рукописа и преписа, издавање уверења и замолница - укупно 118.106 предмета. Током прошле године примљено је 275.645 предмета.

Успешан рад судова у периоду од 2014. године до 2017. године довео је до значајног смањења броја нерешених предмета, којих је у 2014. години било 370.183, док их на крају 2017. године има 188.651, и поред прилива који се у истом периоду значајно увећавао.

Извештај је представила вршилац функције председника Апелационог суда у Крагујевцу, Дубравка Дамјановић.

Представљање Извештаја о раду судова са подручја Апелационог суда у Крагујевцу за 2017. годину одржано је уз подршку Пројекта владавине права Америчке агенције за међународни развој (USAID).

Годишњи извештај о раду Апелационог суда у Крагујевцу и виших и основних судова са подручја овог суда за 2017. годину

       

   

 

16.08.2016. године

ПРЕСТАНАК СУДИЈСКЕ ФУНКЦИЈЕ СУДИЈИ ЖИВАНКИ БОЖИЋ ЗБОГ НАВРШЕЊА РАДНОГ ВЕКА И СТИЦАЊА УСЛОВА ЗА ПЕНЗИЈУ

Судији Апелационог суда у Крагујевцу, Живанки Божић, Одлуком Високог савета судства престала је судијска функција због навршења радног века. За судију Апелационог суда у Крагујевцу изабрана је Одлуком Високог савета судства од 21.07.2010. године и у овом суду је обављала судијску функцију од 29.07.2010. године. Била је распоређена у Грађанском одељењу за радне спорове Апелационог суда у Крагујевцу. До избора за судију Апелационог суда, судија Живанка Божић судијску функцију је обављала у Основном суду у Крагујевцу.

 

03.07.2016. године

ПРЕСТАНАК СУДИЈСКЕ ФУНКЦИЈЕ СУДИЈИ МИРЈАНИ ПОПОВИЋ ЗБОГ НАВРШЕЊА РАДНОГ ВЕКА И СТИЦАЊА УСЛОВА ЗА ПЕНЗИЈУ

Судији Апелационог суда у Крагујевцу, Мирјани Поповић, Одлуком Високог савета судства престала је судијска функција због навршења радног века. За судију Апелационог суда у Крагујевцу изабрана је Одлуком Високог савета судства од 16.12.2009. године и у овом суду судијску функцију обављала је од почетка рада суда 01.01.2010. године. Била је распоређена у Грађанском одељењу Апелационог суда у Крагујевцу. До избора за судију Апелационог суда, судија Мирјана Поповић судијску функцију је обављала у Окружном суду у Крушевцу.

 

03.04.2016. године

ПРЕСТАНАК СУДИЈСКЕ ФУНКЦИЈЕ СУДИЈИ ДАНИЦИ МАРИНКОВИЋ ЗБОГ НАВРШЕЊА РАДНОГ ВЕКА И СТИЦАЊА УСЛОВА ЗА ПЕНЗИЈУ

Судији Апелационог суда у Крагујевцу, Даници Маринковић, Одлуком Високог савета судства престала је судијска функција због навршења радног века. За судију Апелационог суда у Крагујевцу изабрана је Одлуком Високог савета судства од 21.07.2010. године и у овом суду судијску функцију је обављала од 29.07.2010. године. Била је распоређена у Кривичном одељењу Апелационог суда у Крагујевцу. До избора за судију Апелационог суда, судија Даница Маринковић судијску функцију је обављала у Окружном суду у Крагујевцу.

 

04.03.2016. године

ПРЕСТАНАК СУДИЈСКЕ ФУНКЦИЈЕ СУДИЈИ ВЕСНИ ЦВЕТКОВИЋ ЗБОГ НАВРШЕЊА РАДНОГ ВЕКА И СТИЦАЊА УСЛОВА ЗА ПЕНЗИЈУ

Судији Апелационог суда у Крагујевцу, Весни Цветковић, Одлуком Високог савета судства престала је судијска функција због навршења радног века. За судију Апелационог суда у Крагујевцу изабрана је Одлуком Високог савета судства од 21.07.2010. године и у овом суду судијску функцију је обављала од 29.07.2010. године. Била је распоређена у Грађанском одељењу Апелационог суда у Крагујевцу. До избора за судију Апелационог суда, судија Весна Цветковић судијску функцију је обављала у Окружном суду у Крагујевцу.

 

10.02.2016. године

Одлуком Високог савета судства од 22.01.2016. године Бојан Пешић, судија Вишег суда у Чачку и Тања Павловић Недељковић, судија Вишег суда у Крагујевцу изабрани су за судије Апелационог суда у Крагујевцу. На седници свих судија Апелационог суда у Крагујевцу одржаној дана 08.02.2016. године новоизбране судије ступиле су на функцију. Изменом Годишњег распореда послова Апелационог суда у Крагујевцу од 08.02.2016. године судија Бојан Пешић распоређен је у 1. веће Грађанског одељења, а судија Тања Павловић Недељковић у 4. веће Грађанског одељења.

 

12.12.2015. године

ПРЕДСТАНАК СУДИЈСКЕ ФУНКЦИЈЕ СУДИЈИ ДУШАНУ ДРАЖОВИЋУ ЗБОГ НАВРШЕЊА РАДНОГ ВЕКА И СТИЦАЊА УСЛОВА ЗА ПЕНЗИЈУ

Судији Апелационог суда у Крагујевцу Душану Дражовићу, Одлуком Високог савета судства престала је судијска функција због навршења радног века. За судију Апелационог суда у Крагујевцу, судија Душан Дражовић изабран је Одлуком Високог савета судства и судијску функцију у овом суду је обављао од почетка рада суда 01.01.2010. године. Био је распоређен у Одељењу за радне спорове. До избора за судију Апелаиционог суда, судија Душан Дражовић је судијску функцију обављао у Општинском суду у Горњем Милановцу.

 

30.10.2015. године

У организацији председнице Основног суда у Аранђеловцу дана 28.10.2015. године је одржан у Основном суду у Аранђеловцу радни састанак председника основних судова са подручја Апелационог суда у Крагујевцу коме су присуствовали и председник Апелационог суда у Крагујевцу и председник Вишег суда у Крагујевцу. На састанку су анализирани резултати рада основних судова са посебним акцентом на решавању старих предмета.

Састанак је организован у складу са закључком радне групе Врховног касационог суда за праћење примене Јединственог програма решавања старих предмета за 2015. годину.

Истакнут је значај одржавања оваквих редовних састанака и донето је више закључака међу којима је акценат стављен на доследној примени мера предвиђених Програмима решавања старих предмета и приоритету у решавању старих предмета уз истовремен ефикасан рад на савладавању прилива нових предмета.

 

20.10.2015. године

ПРЕСТАНАК СУДИЈСКЕ ФУНКЦИЈЕ СУДИЈИ ОБРЕНУ ЈЕЗДИЋУ ЗБОГ НАВРШЕЊА РАДНОГ ВЕКА И СТИЦАЊА УСЛОВА ЗА ПЕНЗИЈУ

Судији Апелационог суда у Крагујевцу Обрену Јездићу, Одлуком Високог савета судства престала је судијска функција због навршења радног века. За судију Апелационог суда у Крагујевцу, судија Обрен Јездић изабран је одлуком Високог савета судства од 16.12.2009. године и у овом суду судијску функцију обавља од почетка рада суда 01.01.2010. године. Био је распоређен у Грађанском одељењу Апелационог суда у Крагујевцу. До избора за судију Апелационог суда, судија Обрен Јездић судијску финкцију је обављао у Окружном суду у Крагујевцу.

 

29.10.2015. године

У складу са Споразумом председника апелационих судова од 16.01.2015. године и закључком са састанка председника Апелационог суда у Крагујевцу и председника виших судова са подручја Апелационог суда у Крагујевцу од 03.07.2015. године у циљу усаглашавања судске праксе ради обезбеђивања равноправности правних субјеката, дана 27.10.2015. године у Вишем суду у Краљеву одржан други по реду заједнички састанак представника виших судова са подручја Апелационог суда у Крагујевцу и представника Апелационог суда у Крагујевцу. Састанак се одвијао у две цесије, посебно за кривичну материју и грађанску материју и радне спорове и на истом су разматрана спорна правна питања од значаја за усаглашавање судске праксе.

 

18.06.2015. године

Одлуком Високог савета судства од 29.05.2015. године, Ана Спасић, судија Вишег суда у Крагујевцу, Гордана Тошић, судија Вишег суда у Чачку, Душица Живковић и Сузана Чоловић, судије Основног суда у Крагујевцу и Дејан Лукић, судија Основног суда у Јагодини, изабрани су за судије Апелационог суда у Крагујевцу. На седници свих судија Апелационог суда у Крагујевцу одржаној дана 15.06.2015. године новоизабране судије ступиле су на функцију. Изменом Годишњег распореда послова Апелационог суда у Крагујевцу од 15.06.2015. године, судија Ана Спасић распоређена је у 4. веће Грађанског одељења, судија Гордана Тошић у 3. веће Одељења за радне спорове, судија Душица Живковић у 1. веће Одељења за радне спорове и судије Сузана Чоловић и Дејан Лукић у 5. веће Грађанског одељења.

Одлуком Високог савета судства од 29.05.2015. године судија Апелационог суда у Крагујевцу Зоран Хаџић премештен је у Апелациони суд у Београду и од 15.06.2015. године обавља судијску функцију у том суду.

 

18.05.2015. године

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ

Министарство правде РС у сарадњи са Апелационим судом у Крагујевцу организује Јавну расправу о Нацрту Закона о извршењу и обезбеђењу, која ће се одржати у среду 20.05.2015. године, са почетком у 10,00 часова у Великој сали Вишег суда у Крагујевцу.

Јавној расправи о Нацрту Закона о извршењу и обезбеђењу присуствоваће представници Министарства правде РС, судије виших и основних судова са подручја Апелационог суда у Крагујевцу, као и представници Коморе извршитеља.

Текст Нацрта Закона о извршењу и обезбеђењу истакнут је на сајту Министарства правде РС.

 

23.03.2015. године

СУДИЈСКИ ПОМОЋНИЦИ У АПЕЛАЦИОНОМ СУДУ У КРАГУЈЕВЦУ, ИВАН ПИРКОВИЋ И МАРИЈА МАРКОВИЋ ИЗАБРАНИ СУ ЗА СУДИЈЕ ОСНОВНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ.

Народна скупштина Републике Србије је на седници одржаној 10.03.2015. године донела Одлуку о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, којом су судијски помоћници у Апелационом суду у Крагујевцу, Иван Пирковић и Марија Марковић изабрани за судије Основног суда у Крагујевцу.

 

23.01.2015. године

СУДИЈА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ РАДОСЛАВ ПЕТРОВИЋ ИЗАБРАН ЈЕ ЗА СУДИЈУ ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА

Одлуком Високог савета судства од 23.12.2014. године, судија Апелационог суда у Крагујевцу Радослав Петровић изабран је за судију Врховног касационог суда. Судија Радослав Петровић је судија Апелационог суда у Крагујевцу од оснивања суда 01.01.2010. године и поступао је у Кривичном одељењу овог суда.

 

20.11.2014. године

Aпелaциони суд у Крaгујевцу и виши судови сa подручјa Aпелaционог судa (Крaгујевaц, Крaљево, Крушевaц, Јaгодинa, Чaчaк, Нови Пaзaр, Пожaревaц и Ужице) одржaли су зaједнички сaстaнaк дaнa 24. октобрa 2014. године у Крaгујевцу, рaди рaзмaтрaњa спорних прaвних питaњa од знaчaјa зa уједнaчaвaње судске прaксе.

Записник са заједничког састанка Апелационог суд у Крагујевцу и виших судова са подручја овог суда од 24. 10. 2014. године.

 

21.10.2014. године

Поводом Европског дана цивилне правде који се обележава 25. октобра, у Апелационом суду у Крагујевцу биће организована манифестација „Дан отворених врата" у петак 24. октобра 2014. године.
Сви заинтересовани грађани могу да дођу у зграду суда и да се непосредно упознају са организацијом и начином рада суда, али и са њиховим правима и обавезама у остваривању судске заштите.
Настављањем обележавања Европског дана цивилне правде организовањем овакве манифестације у суду, доприноси се остваривању кључних начела Националне стратегије за реформу правосуђа кроз транспарентно и доступно судство, све у циљу враћања поверења грађана у судство.
За све информације можете се обратити координатору за медије, Зорици Јовановић.
Контакт телефон: 034/332-028 и 034/307-600, лок. 555

 

12.09.2014. године

МИЛУНКА ЦВЕТКОВИЋ, СУДИЈА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ ИЗАБРАНА ЈЕ ЗА СУДИЈУ ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА

Одлуком Високог савета судства о избору судије од 05.09.2014. године, Милунка Цветковић судија Апелационог суда у Крагујевцу изабрана је за судију Врховног касационог суда. Судија Милунка Цветковић је судија Апелационог суда у Крагујевцу од његовог оснивања 01.01.2010. године. Поступала је у кривичном одељењу, а била је и заменик председника суда. Иначе, судија Милунка Цветковић судијску дужност обавља од 1983. године када је изабрана за судију Општинског суда у Крагујевцу. Дужност судије Окружног суда у Крагујевцу обављала је од 1997. године, па до избора за судију Апелационог суда у Крагујевцу.

 

23.07.2014. године

У Апелационом суду у Крагујевцу одржана је дана 23.07.2014. године јавна расправа о радној верзији Нацрта закона о заштити права на суђење у разумном року. Презентацију радне верзије Нацрта закона о заштити права на суђење у разумном року, учесницима је представио саветник министра правде Зоран Балиновац. Јавној расправи присуствовали су преставници Апелационог јавног тужилаштва у Крагујевцу и виших и основних јавних тужилаштва са подручја Апелационог јавног тужилаштва, судије виших и основних судова са подручја Апелационог суда у Крагујевцу и судије Апелациног суда у Крагујевцу, као и представници медија.

 

04.07.2014. године

Одлуком Високог савета судства од 17.06.2014. године, Грозда Арнаут, судија Вишег суда у Крагујевцу, Татјана Кандић, судија Вишег суда у Чачку, МИрјана Станковић, судија Основног суда у Крагујевцу, Марија Марковић, судија Основног суда у Чачку, Јасмина Јовановић, судија Основног суда у Краљеву, изабране су за судије Апелационог суда у Крагујевцу. На седници свих судија Апелационог суда одржаној дана 04.07.2014. године новоизабране судије ступиле су на функцију. Изменом Годишњег распореда послова Апелационог суда у Крагујевцу од 04.07.2014. године, судија Грозда Арнаут распоређена је у 2. веће Грађанског одељења, судија Јасмина Јовановић у 3. веће Грађанског одељења, судије Марија Марковић и Мирјана Станковић у 1. веће Одељења за радне спорове и судија Татјана Кандић у 4. веће Одељења за радне спорове.

 

30.06.2014. године

10. Европски форум за унапређење владавине права Спровођење извршења у грађанским стварима у Р. Србији: Остваривање правде Хотел Хајат Риџенси у Београду, (Милентија Поповића бр. 5)

Петак, 11. јули 2014. од 10 и 16.30 часова.

Поштовани,

Министарство правде РС, заједно са Комором извршитеља Србије и уз велику подршку
Немачке организације за међународну сарадњу ГИЗ, организује 10. Европски форум за
унапређење владавине права, који се одржава 11. јула 2014. године у Хотелу Хајат
Риџенси (Миленитија Поповића 5) у Београду, са почетком у 10 часова.

Реформа система извршења у Србије представља главну тему форума, и део је пројекта
Владавина права и извршење (Rule of Law and Enforcement, RoLE), који ГИЗ спроводи уз
финансијску подршку ЕУ.

Иако нови систем извршења потраживања у великој мери добро функционише, ипак је
потребно решити одређена питања, која су се појавила од увођења Закона о извршењу и
обезбеђењу. Са друге стране, јачање свести јавности о појединачним правима и
обавезама и изградња поверења у систем су, такође, од великог значаја.

Учесници 10. Европског форума за унапређење владавине права ће имати прилику да у
одговору на ове изазове размотре кораке које би требало предузети како би реформа
система извршења била у потпуности оперативна.

На форуму ће се окупити релевантне заинтересоване стране, тј. извршитељи, судије,
правници, представници министарстава, поверилаца, привредних субјеката и удружења,
као и водећи стручњаци из Србије и иностранства.

 

26.05.2014. године

У АПЕЛАЦИОНОМ СУДУ У КРАГУЈЕВЦУ ОРГАНИЗОВАНА ЈЕ АКЦИЈА ПРИКУПЉАЊА ПОМОЋИ СТАНОВНИШТВУ УГРОЖЕНОМ У ПОПЛАВАМА

У оквиру акције прикупљања помоћи становништву угроженом у поплавама која је покренута у Апелационом суд у Крагујевцу, судије и запослени у овом суду су издвојили од својих примања одређени новчани износ на име помоћи, који ће бити уплаћен на динарски рачун Владе Републике Србије за отклањање последица ванредних околности – поплаве.

 

25.04.2014. године

ОДРЖАН ОКРУГЛИ СТО НА ТЕМУ "НАЦРТ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВИСОКОМ САВЕТУ СУДСТВА И НАЦРТ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДРЖАВНОМ ВЕЋУ ТУЖИЛАЦА"

У Апелационом суду у Крагујевцу дана 25.04.2014. године одржан је Округли сто на тему "Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о Високом савету судства и нацрт Закона о изменама и допунама Закона о Државном већу тужилаца". Округлом столу присуствовали су представници Министарства правде и државне управе РС, судије Апелацоног суда у Крагујевцу, судије виших и основних судова са подручја Апелационог суда у Крагујевцу, представници Апелационог јавног тужилаштва у Крагујевцу, представници виших и основних јавних тужилаштава са подручја Апелационог јавног тужилаштва у Крагујевцу и представници Адвокатске коморе Крагујевац.

 

05.03.2014. године

СУДИЈЕ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ СОЊА ПАВЛОВИЋ И БОЖИДАР ВУЈИЧИЋ ИЗАБРАНИ ЗА СУДИЈЕ ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА

Одлуком Високог савета судства од 04.03.2014. године судије Апелационог суда у Крагујевцу, Соња Павловић и Божидар Вујичић су изабрани за судије Врховног касационог суда. Судије Соња Павловић и Божидар Вујичић су судије Апелационог суда у Крагујевцу од његовог оснивања 01.01.2010. године. Судија Соња Павловић поступала је у кривичном одељењу, а била је и заменик в.ф. председника Апелационог суда у Крагујевцу од јуна месеца 2013. године до одлуке Високог савета судства од 12.12.2013. године којом је упућена у Врховни касациони суд. Судија Божидар Вујичић је поступао у грађанском одељењу, био је руководилац судске праксе у овом одељењу и заменик председника суда.

 

13.02.2014. године

ПРЕСТАНАК СУДИЈСКЕ ФУНКЦИЈЕ СУДИЈИ МИЛОРАДУ ЈАНИЋИЈЕВИЋУ ЗБОГ НАВРШЕЊА РАДНОГ ВЕКА И СТИЦАЊА УСЛОВА ЗА ПЕНЗИЈУ

Судији Апелационог суда у Крагујевцу, Милораду Јанићијевићу Одлуком Високог савета судства, предстала је судијска функција због навршења радног века. За судију Апелационог суда у Крагујевц, судија Милорад Јанићијевић изабран је одлуком Високог савета судства од 16.12.2009. године и у овом суду судијску функцију је обављао од почетка рада суда 01.01.2010. године. Био је распоређен у грађанском одељењу Апелационог суда као председник већа. До избора за судију Апелационог суда, судија Милорад Јанићијевић судијску функцију је обављао у Окружном суду у Чачку.

 

20.11.2013. године

Одлуком Високог савета судства од 02.10.2013. године судија Вишег суда у Чачку, Ацо Вучићевић, судија Вишег суда у Крагујевцу, Марија Петковић и судије Основног суда у Крагујевцу, Жарко Стевановић и Радмила Николић, изабрани су за судије Апелационог суда у Крагујевцу. На седници свих судија Апелационог суда у Крагујевцу одржаној дана 20.11.2013. године, новоизабране судије Апелационог суда у Крагујевцу ступиле су на функцију. Изменом Годишњег распореда послова Апелационог суда у Крагујевцу за 2013. годину, судија Ацо Вучићевић је распоређен у грађанско одељење, судија Жарко Стевановић у кривично одељење, а судије Радмила Николић и Марија Петковић у одељење за радне спорове.

Детаљније...

 

08.11.2013. године

ИЗАБРАН ПРЕДСЕДНИК АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ

Дубравка Дамјановић, судија Апелационог суда у Крагујевцу је одлуком Народне скупштине Републике Србије од 31.10.2013. године, на предлог Високог савета судства, изабрана за председника Апелационог суда у Крагујевцу.

Детаљније...

 

01.11.2013. године

У Апелационом суду у Крагујевцу дана 30.10.2013. године одржана је јавна расправа о Радној верзији Закона о посредовању у решавању спорова, коју је организовало Министарство правде и државне управе у сарадњи са Апелационим судом у Крагујевцу и USAID Пројектом за реформу правосуђа и одговорну власт JRGA.
Јавној расправи присуствовале су судије Апелационог суда у Крагујевцу које поседују сертификат о успешно завршеној обуци за посреднике – медијаторе, затим судије виших и основних судова са подручја Апелационог суда у Крагујевцу, привредних судова у Крагујевцу, Краљеву, Чачку и Ужицу; Одељења Вишег прекршајног суда у Крагујевцу, као и представник Центра за социјални рад „Солидарност“ у Крагујевцу, представник Организације потрошача Крагујевац, представник медија – „Крагујевачких“ новина и др.
Радну верзију Закона о посредовању у решавању спорова присутнима представили су државни секретари у Министарству правде и државне управе РС, Данило Николић и Неђа Јовановић, затим помоћник министра правде и државне управе РС, Љиљана Благојевић, саветник у кабинету министра правде и државне управе РС, Јасна Бујуквић, судија Првог Основног суда у Београду, Небојша Ћурчић и судија Прекршајног суда у Београду упућена у Министарство правде и државне управе РС, Маријана Шарац.

 

23.10.2013. године

Поводом Европског дана цивилне правде (25.10.2013. године) у згради правосудних органа Трг Војводе Радомира Путника бр. 4 у Крагујевцу, у којој су смештени Апелациони, Виши и Основни суд, организује се манифестација „Дан отворених врата“.

Детаљније...

 

11.10.2013. године

У Апелационом суду у Крагујевцу у периду од марта месеца 2013. године па до јула месеца 2013. године, троје судија престало да обавља судијску функцију и то двоје судија услед навршења радног века, а једна судија на лични захтев, ради одласка у пензију.
Судијама Браниславу Станићу и Драгијани Дробњак престала је судијска функција услед навршења радног века и одласка у пензију.
Судији Радованки Николић престала је судијска функција на лични захтев, ради одласка у пензију.

Детаљније...

 

Одлуком Високог савета судства од 03.09.2013. године, судија Вишег суда у Краљеву, Илија Зиндовић изабран је за судију Апелационог суда у Крагујевцу. На седници судија Апелационог суда у Крагујевцу одржаној дана 24.09.2013. године, судија Зиндовић је ступио на дужност.

Детаљније...

 

26.07.2013. године

Судија Апелационог суда у Крагујевцу, Дубравка Дамјановић предложена је Народној скупштини РС од стране Високог савета судства на седници одржаној дана 16.07.2013. године, да се бира за председника Апелационог суда у Крагујевцу.

Детаљније...

 

26.07.2013. године

У Апелационом суду у Крагујевцу у првој половини 2013. године троје судија је престало да обавља судијску функцију и то двоје судија услед навршења радног века, а једна судија на лични захтев, ради одласка у пензију.

Судијама Браниславу Станићу и Драгијани Дробњак престала је судијска функција услед навршења радног века  и одласка у пензију.

Судији Радованки Николић престала је судијска функција на лични захтев, ради одласка у пензију.

Детаљније...

 

15.04.2013 године

СУДИЈА ДУБРАВКА ДАМЈАНОВИЋ НОВИ ВРШИЛАЦ ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ


Одлуком вршиоца функције председника Врховног касационог суда, судије Драгомира Милојевића, за в. ф. председника Апелационог суда у Крагујевцу постављена је судија Апелационог суда у Крагујевцу Дубравка Дамјановић, почев од 12. 4. 2013. године.
Судији Апелационог суда у Београду Весни Петровић, престала је досадашња функција вршиоца функције председника Апелационог суда у Крагујевцу, на лични захтев, закључно са 11. 4. 2013. године и именована судија са радом наставља као судија Апелационог суда у Београду.

 

18.03.2013. године

У Апелационом суду у Крагујевцу дана 18. марта 2013. године одржава се Округли сто на тему: „Национална стратегија  за реформу правосуђа“ коме ће присуствовати представници Министарства правде и државне управе и неки од међународних партнера Министарства правде и државне управе, судије Апелационог суда у Крагујевцу, представници виших и основних судова са подручја Апелационог суда у Крагујевцу, као и представници тужилаштава са подручја Апелационог јавног тужилаштва у Крагујевцу.
Округли сто одржава се у Великој сали зграде суда и почиње у 12,00 часова.

 

24.10.2012. године

У Апелационом суду у Крагујевцу дана 24.10.2012. године одржан је Округли сто на тему „Закон о изменама и допунама Кривичног законика и изменама и допунима Законика о кривичном поступку". Округлом столу присуствовали су државни секретар Министарства правде и државне управе РС, Данило Николић, професор Правног факултета, Станко Бејатовић, представник ОЕБС-а, Мирољуб Станисављевић, в.ф. Председника Апелационог суда у Крагујевцу, Весна Петровић, Апелациони јавни тужилац, Небојша Будић и судије кривичног одељења Апелационог суда у Крагујевцу, председници кривичних одељења виших и основних судова са подручја Апелационог суда у Крагујевцу, као и виши и основни јавни тужиоци и заменици са подручја Апелационог јавног тужилаштва у Крагујевцу. Примедбе, предлози и сугестије на Закон о изменама и допунама Кривичног законика и Закон о изменама и допунама Законика о кривичном поступку који су на овој јавној расправи изнети, садржани су у записнику који се налази у прилогу овог текста.

Детаљније...

 

19.10.2012. године

АПЕЛАЦИОНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ У САРАДЊИ СА МИНИСТАРСТВОМ ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ОКРУГЛИ СТО НА ТЕМУ „ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА И ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНИКА О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ“.

Округли сто одржаће се  у среду 24. октобра 2012. године са почетком у 12,00 часова у Апелацином суду у Крагујевцу у Великој сали (сала број 116).
Округлом столу присуствоваће судије Кривичног одељења Апелационог суда у Крагујевцу и судије – председници кривичних одељења виших и основних судова са подручја Апелационог суда у Крагујевцу, као и Апелациони јавни тужилац и јавни тужиоци виших и основних тужилаштава са подручја Апелационог јавног тужилаштва.

 

23.08.2012. године

СЕЋАЊЕ НА СУДИЈУ ДРАГИЦУ КОСТИЋ

Детаљније... 

 

19.07.2012. године

ВРШИЛАЦ ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ ОДРЖАЛА ЈЕ САСТАНАК СА В.Ф. ПРЕДСЕДНИКА ВИШИХ СУДОВА СА ПОДРУЧЈА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ (КРАГУЈЕВАЦ, ЈАГОДИНА, КРАЉЕВО, ЧАЧАК, УЖИЦЕ, КРУШЕВАЦ И НОВИ ПАЗАР) ДАНА 19.07.2012. ГОДИНЕ У АПЕЛАЦИОНОМ СУДУ У КРАГУЈЕВЦУ. У ОКВИРУ ПРЕДЛОЖЕНОГ ДНЕВНОГ РЕДА САСТАНКА АНАЛИЗИРАН ЈЕ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СУДА И СУДИЈА ВИШИХ СУДОВА СА ПОДРУЧЈА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА ПЕРИОД 01.01.2012. - 31.06.2012. ГОДИНЕ, КАО И АНАЛИЗА УОЧЕНИХ НЕДОСТАТАКА ИСКАЗАНИХ У ИЗВЕШТАЈУ О ИЗВРШЕНОМ ОБИЛАСКУ И КОНТРОЛИ ВИШИХ И ОСНОВНИХ СУДОВА СА ПОДРУЧЈА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА. НА САСТАНКУ ИЗВЕДЕНИ СУ ЗАЈЕДНИЧКИ ЗАКЉУЧЦИ.

Детаљније...

 

16.07.2012. године                                                                               

ПРИЈЕМ СТРАНАКА У АПЕЛАЦИОНОМ СУДУ У КРАГУЈЕВЦУ НЕЋЕ СЕ ВРШИТИ У ПЕРИОДУ ОД 15.07.2012. ДО 15.09.2012. ГОДИНЕ ЗБОГ ГОДИШЊИХ ОДМОРА.

10.04.2012. године

ЗА СЕЋАЊЕ НА СУДИЈУ МАРИЈАНУ ЂОРЂЕВИЋ

Детаљније...

 

29.03.2012. године

У АПЕЛАЦИОНОМ СУДУ У КРАГУЈЕВЦУ ОДРЖАВА СЕ СЕМИНАР НА ТЕМУ: „ПРИМЕНА ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ" И "НОВИНЕ У ЗАКОНУ О ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ“ ДАНА 02.04.2012. ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ У 12 ЧАСОВА У САЛИ 116 (ВЕЛИКА САЛА СУДА) У ОРГАНИЗАЦИЈИ PARAGRAF CO.

Детаљније...

01.03.2012. године

СУДИЈА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ, МИРОЉУБ ТОМИЋ ИЗАБРАН ЗА ЧЛАНА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА ИЗ РЕДА СУДИЈА АПЕЛАЦИОНИХ СУДОВА

Детаљније...

 

19. 01. 2012. године

СУДИЈА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ, МИРОЉУБ ТОМИЋ-КАНДИДАТ ЗА ИЗБОРНОГ ЧЛАНА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА ДОБИО ВЕЋИНУ ГЛАСОВА СУДИЈА АПЕЛАЦИОНИХ СУДОВА НА ИЗБОРИМА ДАНА 19.01.2012. ГОДИНЕ  

Детаљније...

 

29. 12.  2011. године

СУДИЈА МИРОЉУБ ТОМИЋ ПРЕДЛОЖЕН ЈЕ ЗА КАНДИДАТА ЗА ИЗБОРНОГ ЧЛАНА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА

Детаљније...

14. 11. 2011. године

САСТАНАК ПРЕДСЕДНИЦЕ ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА И ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА НАТЕ МЕСАРОВИЋ И МИНИСТАРКЕ ПРАВДЕ СНЕЖАНЕ МАЛОВИЋ СА В.Ф. ПРЕДСЕДНИКА АПЕЛАЦИОНИХ СУДОВА, В.Ф. ПРЕДСЕДНИКА ВИШИХ И ОСНОВНИХ СУДОВА СА ПОДРУЧЈА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ И СУДИЈАМА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ

Детаљније...


17. 10. 2011. године

ОТВОРЕНА ЈЕ КАНЦЕЛАРИЈА ПРАВОСУДНЕ АКАДЕМИЈЕ У КРАГУЈЕВЦУ

Детаљније...

@ 2010. Апелациони суд у Крагујевцу