Почетна страна
Судска власт
Надлежност
Унутрашње уређење
Јавност у раду
Публикације
Извештаји о раду
Судска пракса
Линкови
Контакт


Трг Војводе Радомира Путника 4
34000 Крагујевац

  

Почетна » Јавност у раду » Вести и саопштења » Архива вести и саопштења

Архива вести и саопштења

 

16.08.2016. године

ПРЕСТАНАК СУДИЈСКЕ ФУНКЦИЈЕ СУДИЈИ ЖИВАНКИ БОЖИЋ ЗБОГ НАВРШЕЊА РАДНОГ ВЕКА И СТИЦАЊА УСЛОВА ЗА ПЕНЗИЈУ

Судији Апелационог суда у Крагујевцу, Живанки Божић, Одлуком Високог савета судства престала је судијска функција због навршења радног века. За судију Апелационог суда у Крагујевцу изабрана је Одлуком Високог савета судства од 21.07.2010. године и у овом суду је обављала судијску функцију од 29.07.2010. године. Била је распоређена у Грађанском одељењу за радне спорове Апелационог суда у Крагујевцу. До избора за судију Апелационог суда, судија Живанка Божић судијску функцију је обављала у Основном суду у Крагујевцу.

03.07.2016. године

ПРЕСТАНАК СУДИЈСКЕ ФУНКЦИЈЕ СУДИЈИ МИРЈАНИ ПОПОВИЋ ЗБОГ НАВРШЕЊА РАДНОГ ВЕКА И СТИЦАЊА УСЛОВА ЗА ПЕНЗИЈУ

Судији Апелационог суда у Крагујевцу, Мирјани Поповић, Одлуком Високог савета судства престала је судијска функција због навршења радног века. За судију Апелационог суда у Крагујевцу изабрана је Одлуком Високог савета судства од 16.12.2009. године и у овом суду судијску функцију обављала је од почетка рада суда 01.01.2010. године. Била је распоређена у Грађанском одељењу Апелационог суда у Крагујевцу. До избора за судију Апелационог суда, судија Мирјана Поповић судијску функцију је обављала у Окружном суду у Крушевцу.

03.04.2016. године

ПРЕСТАНАК СУДИЈСКЕ ФУНКЦИЈЕ СУДИЈИ ДАНИЦИ МАРИНКОВИЋ ЗБОГ НАВРШЕЊА РАДНОГ ВЕКА И СТИЦАЊА УСЛОВА ЗА ПЕНЗИЈУ

Судији Апелационог суда у Крагујевцу, Даници Маринковић, Одлуком Високог савета судства престала је судијска функција због навршења радног века. За судију Апелационог суда у Крагујевцу изабрана је Одлуком Високог савета судства од 21.07.2010. године и у овом суду судијску функцију је обављала од 29.07.2010. године. Била је распоређена у Кривичном одељењу Апелационог суда у Крагујевцу. До избора за судију Апелационог суда, судија Даница Маринковић судијску функцију је обављала у Окружном суду у Крагујевцу.

04.03.2016. године

ПРЕСТАНАК СУДИЈСКЕ ФУНКЦИЈЕ СУДИЈИ ВЕСНИ ЦВЕТКОВИЋ ЗБОГ НАВРШЕЊА РАДНОГ ВЕКА И СТИЦАЊА УСЛОВА ЗА ПЕНЗИЈУ

Судији Апелационог суда у Крагујевцу, Весни Цветковић, Одлуком Високог савета судства престала је судијска функција због навршења радног века. За судију Апелационог суда у Крагујевцу изабрана је Одлуком Високог савета судства од 21.07.2010. године и у овом суду судијску функцију је обављала од 29.07.2010. године. Била је распоређена у Грађанском одељењу Апелационог суда у Крагујевцу. До избора за судију Апелационог суда, судија Весна Цветковић судијску функцију је обављала у Окружном суду у Крагујевцу.

10.02.2016. године

Одлуком Високог савета судства од 22.01.2016. године Бојан Пешић, судија Вишег суда у Чачку и Тања Павловић Недељковић, судија Вишег суда у Крагујевцу изабрани су за судије Апелационог суда у Крагујевцу. На седници свих судија Апелационог суда у Крагујевцу одржаној дана 08.02.2016. године новоизбране судије ступиле су на функцију. Изменом Годишњег распореда послова Апелационог суда у Крагујевцу од 08.02.2016. године судија Бојан Пешић распоређен је у 1. веће Грађанског одељења, а судија Тања Павловић Недељковић у 4. веће Грађанског одељења.

12.12.2015. године

ПРЕДСТАНАК СУДИЈСКЕ ФУНКЦИЈЕ СУДИЈИ ДУШАНУ ДРАЖОВИЋУ ЗБОГ НАВРШЕЊА РАДНОГ ВЕКА И СТИЦАЊА УСЛОВА ЗА ПЕНЗИЈУ

Судији Апелационог суда у Крагујевцу Душану Дражовићу, Одлуком Високог савета судства престала је судијска функција због навршења радног века. За судију Апелационог суда у Крагујевцу, судија Душан Дражовић изабран је Одлуком Високог савета судства и судијску функцију у овом суду је обављао од почетка рада суда 01.01.2010. године. Био је распоређен у Одељењу за радне спорове. До избора за судију Апелаиционог суда, судија Душан Дражовић је судијску функцију обављао у Општинском суду у Горњем Милановцу.

30.10.2015. године

У организацији председнице Основног суда у Аранђеловцу дана 28.10.2015. године је одржан у Основном суду у Аранђеловцу радни састанак председника основних судова са подручја Апелационог суда у Крагујевцу коме су присуствовали и председник Апелационог суда у Крагујевцу и председник Вишег суда у Крагујевцу. На састанку су анализирани резултати рада основних судова са посебним акцентом на решавању старих предмета.

Састанак је организован у складу са закључком радне групе Врховног касационог суда за праћење примене Јединственог програма решавања старих предмета за 2015. годину.

Истакнут је значај одржавања оваквих редовних састанака и донето је више закључака међу којима је акценат стављен на доследној примени мера предвиђених Програмима решавања старих предмета и приоритету у решавању старих предмета уз истовремен ефикасан рад на савладавању прилива нових предмета.

20.10.2015. године

ПРЕСТАНАК СУДИЈСКЕ ФУНКЦИЈЕ СУДИЈИ ОБРЕНУ ЈЕЗДИЋУ ЗБОГ НАВРШЕЊА РАДНОГ ВЕКА И СТИЦАЊА УСЛОВА ЗА ПЕНЗИЈУ

Судији Апелационог суда у Крагујевцу Обрену Јездићу, Одлуком Високог савета судства престала је судијска функција због навршења радног века. За судију Апелационог суда у Крагујевцу, судија Обрен Јездић изабран је одлуком Високог савета судства од 16.12.2009. године и у овом суду судијску функцију обавља од почетка рада суда 01.01.2010. године. Био је распоређен у Грађанском одељењу Апелационог суда у Крагујевцу. До избора за судију Апелационог суда, судија Обрен Јездић судијску финкцију је обављао у Окружном суду у Крагујевцу.

29.10.2015. године

У складу са Споразумом председника апелационих судова од 16.01.2015. године и закључком са састанка председника Апелационог суда у Крагујевцу и председника виших судова са подручја Апелационог суда у Крагујевцу од 03.07.2015. године у циљу усаглашавања судске праксе ради обезбеђивања равноправности правних субјеката, дана 27.10.2015. године у Вишем суду у Краљеву одржан други по реду заједнички састанак представника виших судова са подручја Апелационог суда у Крагујевцу и представника Апелационог суда у Крагујевцу. Састанак се одвијао у две цесије, посебно за кривичну материју и грађанску материју и радне спорове и на истом су разматрана спорна правна питања од значаја за усаглашавање судске праксе.

18.06.2015. године

Одлуком Високог савета судства од 29.05.2015. године, Ана Спасић, судија Вишег суда у Крагујевцу, Гордана Тошић, судија Вишег суда у Чачку, Душица Живковић и Сузана Чоловић, судије Основног суда у Крагујевцу и Дејан Лукић, судија Основног суда у Јагодини, изабрани су за судије Апелационог суда у Крагујевцу. На седници свих судија Апелационог суда у Крагујевцу одржаној дана 15.06.2015. године новоизабране судије ступиле су на функцију. Изменом Годишњег распореда послова Апелационог суда у Крагујевцу од 15.06.2015. године, судија Ана Спасић распоређена је у 4. веће Грађанског одељења, судија Гордана Тошић у 3. веће Одељења за радне спорове, судија Душица Живковић у 1. веће Одељења за радне спорове и судије Сузана Чоловић и Дејан Лукић у 5. веће Грађанског одељења.

Одлуком Високог савета судства од 29.05.2015. године судија Апелационог суда у Крагујевцу Зоран Хаџић премештен је у Апелациони суд у Београду и од 15.06.2015. године обавља судијску функцију у том суду.

 

18.05.2015. године

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ

Министарство правде РС у сарадњи са Апелационим судом у Крагујевцу организује Јавну расправу о Нацрту Закона о извршењу и обезбеђењу, која ће се одржати у среду 20.05.2015. године, са почетком у 10,00 часова у Великој сали Вишег суда у Крагујевцу.

Јавној расправи о Нацрту Закона о извршењу и обезбеђењу присуствоваће представници Министарства правде РС, судије виших и основних судова са подручја Апелационог суда у Крагујевцу, као и представници Коморе извршитеља.

Текст Нацрта Закона о извршењу и обезбеђењу истакнут је на сајту Министарства правде РС.

23.03.2015. године

СУДИЈСКИ ПОМОЋНИЦИ У АПЕЛАЦИОНОМ СУДУ У КРАГУЈЕВЦУ, ИВАН ПИРКОВИЋ И МАРИЈА МАРКОВИЋ ИЗАБРАНИ СУ ЗА СУДИЈЕ ОСНОВНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ.

Народна скупштина Републике Србије је на седници одржаној 10.03.2015. године донела Одлуку о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, којом су судијски помоћници у Апелационом суду у Крагујевцу, Иван Пирковић и Марија Марковић изабрани за судије Основног суда у Крагујевцу.

23.01.2015. године

СУДИЈА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ РАДОСЛАВ ПЕТРОВИЋ ИЗАБРАН ЈЕ ЗА СУДИЈУ ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА

Одлуком Високог савета судства од 23.12.2014. године, судија Апелационог суда у Крагујевцу Радослав Петровић изабран је за судију Врховног касационог суда. Судија Радослав Петровић је судија Апелационог суда у Крагујевцу од оснивања суда 01.01.2010. године и поступао је у Кривичном одељењу овог суда.

20.11.2014. године

Aпелaциони суд у Крaгујевцу и виши судови сa подручјa Aпелaционог судa (Крaгујевaц, Крaљево, Крушевaц, Јaгодинa, Чaчaк, Нови Пaзaр, Пожaревaц и Ужице) одржaли су зaједнички сaстaнaк дaнa 24. октобрa 2014. године у Крaгујевцу, рaди рaзмaтрaњa спорних прaвних питaњa од знaчaјa зa уједнaчaвaње судске прaксе.

Записник са заједничког састанка Апелационог суд у Крагујевцу и виших судова са подручја овог суда од 24. 10. 2014. године

21.10.2014. године

Поводом Европског дана цивилне правде који се обележава 25. октобра, у Апелационом суду у Крагујевцу биће организована манифестација „Дан отворених врата" у петак 24. октобра 2014. године.
Сви заинтересовани грађани могу да дођу у зграду суда и да се непосредно упознају са организацијом и начином рада суда, али и са њиховим правима и обавезама у остваривању судске заштите.
Настављањем обележавања Европског дана цивилне правде организовањем овакве манифестације у суду, доприноси се остваривању кључних начела Националне стратегије за реформу правосуђа кроз транспарентно и доступно судство, све у циљу враћања поверења грађана у судство.
За све информације можете се обратити координатору за медије, Зорици Јовановић.
Контакт телефон: 034/332-028 и 034/307-600, лок. 555

12.09.2014. године

МИЛУНКА ЦВЕТКОВИЋ, СУДИЈА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ ИЗАБРАНА ЈЕ ЗА СУДИЈУ ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА

Одлуком Високог савета судства о избору судије од 05.09.2014. године, Милунка Цветковић судија Апелационог суда у Крагујевцу изабрана је за судију Врховног касационог суда. Судија Милунка Цветковић је судија Апелационог суда у Крагујевцу од његовог оснивања 01.01.2010. године. Поступала је у кривичном одељењу, а била је и заменик председника суда. Иначе, судија Милунка Цветковић судијску дужност обавља од 1983. године када је изабрана за судију Општинског суда у Крагујевцу. Дужност судије Окружног суда у Крагујевцу обављала је од 1997. године, па до избора за судију Апелационог суда у Крагујевцу.

23.07.2014. године

У Апелационом суду у Крагујевцу одржана је дана 23.07.2014. године јавна расправа о радној верзији Нацрта закона о заштити права на суђење у разумном року. Презентацију радне верзије Нацрта закона о заштити права на суђење у разумном року, учесницима је представио саветник министра правде Зоран Балиновац. Јавној расправи присуствовали су преставници Апелационог јавног тужилаштва у Крагујевцу и виших и основних јавних тужилаштва са подручја Апелационог јавног тужилаштва, судије виших и основних судова са подручја Апелационог суда у Крагујевцу и судије Апелациног суда у Крагујевцу, као и представници медија.

04.07.2014. године

Одлуком Високог савета судства од 17.06.2014. године, Грозда Арнаут, судија Вишег суда у Крагујевцу, Татјана Кандић, судија Вишег суда у Чачку, МИрјана Станковић, судија Основног суда у Крагујевцу, Марија Марковић, судија Основног суда у Чачку, Јасмина Јовановић, судија Основног суда у Краљеву, изабране су за судије Апелационог суда у Крагујевцу. На седници свих судија Апелационог суда одржаној дана 04.07.2014. године новоизабране судије ступиле су на функцију. Изменом Годишњег распореда послова Апелационог суда у Крагујевцу од 04.07.2014. године, судија Грозда Арнаут распоређена је у 2. веће Грађанског одељења, судија Јасмина Јовановић у 3. веће Грађанског одељења, судије Марија Марковић и Мирјана Станковић у 1. веће Одељења за радне спорове и судија Татјана Кандић у 4. веће Одељења за радне спорове.

30.06.2014. године

10. Европски форум за унапређење владавине права Спровођење извршења у грађанским стварима у Р. Србији: Остваривање правде Хотел Хајат Риџенси у Београду, (Милентија Поповића бр. 5)

Петак, 11. јули 2014. од 10 и 16.30 часова.

Поштовани,

Министарство правде РС, заједно са Комором извршитеља Србије и уз велику подршку
Немачке организације за међународну сарадњу ГИЗ, организује 10. Европски форум за
унапређење владавине права, који се одржава 11. јула 2014. године у Хотелу Хајат
Риџенси (Миленитија Поповића 5) у Београду, са почетком у 10 часова.

Реформа система извршења у Србије представља главну тему форума, и део је пројекта
Владавина права и извршење (Rule of Law and Enforcement, RoLE), који ГИЗ спроводи уз
финансијску подршку ЕУ.

Иако нови систем извршења потраживања у великој мери добро функционише, ипак је
потребно решити одређена питања, која су се појавила од увођења Закона о извршењу и
обезбеђењу. Са друге стране, јачање свести јавности о појединачним правима и
обавезама и изградња поверења у систем су, такође, од великог значаја.

Учесници 10. Европског форума за унапређење владавине права ће имати прилику да у
одговору на ове изазове размотре кораке које би требало предузети како би реформа
система извршења била у потпуности оперативна.

На форуму ће се окупити релевантне заинтересоване стране, тј. извршитељи, судије,
правници, представници министарстава, поверилаца, привредних субјеката и удружења,
као и водећи стручњаци из Србије и иностранства.

26.05.2014. године

У АПЕЛАЦИОНОМ СУДУ У КРАГУЈЕВЦУ ОРГАНИЗОВАНА ЈЕ АКЦИЈА ПРИКУПЉАЊА ПОМОЋИ СТАНОВНИШТВУ УГРОЖЕНОМ У ПОПЛАВАМА

У оквиру акције прикупљања помоћи становништву угроженом у поплавама која је покренута у Апелационом суд у Крагујевцу, судије и запослени у овом суду су издвојили од својих примања одређени новчани износ на име помоћи, који ће бити уплаћен на динарски рачун Владе Републике Србије за отклањање последица ванредних околности – поплаве.

25.04.2014. године

ОДРЖАН ОКРУГЛИ СТО НА ТЕМУ "НАЦРТ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВИСОКОМ САВЕТУ СУДСТВА И НАЦРТ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДРЖАВНОМ ВЕЋУ ТУЖИЛАЦА"

У Апелационом суду у Крагујевцу дана 25.04.2014. године одржан је Округли сто на тему "Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о Високом савету судства и нацрт Закона о изменама и допунама Закона о Државном већу тужилаца". Округлом столу присуствовали су представници Министарства правде и државне управе РС, судије Апелацоног суда у Крагујевцу, судије виших и основних судова са подручја Апелационог суда у Крагујевцу, представници Апелационог јавног тужилаштва у Крагујевцу, представници виших и основних јавних тужилаштава са подручја Апелационог јавног тужилаштва у Крагујевцу и представници Адвокатске коморе Крагујевац.

05.03.2014. године

СУДИЈЕ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ СОЊА ПАВЛОВИЋ И БОЖИДАР ВУЈИЧИЋ ИЗАБРАНИ ЗА СУДИЈЕ ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА

Одлуком Високог савета судства од 04.03.2014. године судије Апелационог суда у Крагујевцу, Соња Павловић и Божидар Вујичић су изабрани за судије Врховног касационог суда. Судије Соња Павловић и Божидар Вујичић су судије Апелационог суда у Крагујевцу од његовог оснивања 01.01.2010. године. Судија Соња Павловић поступала је у кривичном одељењу, а била је и заменик в.ф. председника Апелационог суда у Крагујевцу од јуна месеца 2013. године до одлуке Високог савета судства од 12.12.2013. године којом је упућена у Врховни касациони суд. Судија Божидар Вујичић је поступао у грађанском одељењу, био је руководилац судске праксе у овом одељењу и заменик председника суда.

13.02.2014.

ПРЕСТАНАК СУДИЈСКЕ ФУНКЦИЈЕ СУДИЈИ МИЛОРАДУ ЈАНИЋИЈЕВИЋУ ЗБОГ НАВРШЕЊА РАДНОГ ВЕКА И СТИЦАЊА УСЛОВА ЗА ПЕНЗИЈУ

Судији Апелационог суда у Крагујевцу, Милораду Јанићијевићу Одлуком Високог савета судства, предстала је судијска функција због навршења радног века. За судију Апелационог суда у Крагујевц, судија Милорад Јанићијевић изабран је одлуком Високог савета судства од 16.12.2009. године и у овом суду судијску функцију је обављао од почетка рада суда 01.01.2010. године. Био је распоређен у грађанском одељењу Апелационог суда као председник већа. До избора за судију Апелационог суда, судија Милорад Јанићијевић судијску функцију је обављао у Окружном суду у Чачку.

20.11.2013.

Одлуком Високог савета судства од 02.10.2013. године судија Вишег суда у Чачку, Ацо Вучићевић, судија Вишег суда у Крагујевцу, Марија Петковић и судије Основног суда у Крагујевцу, Жарко Стевановић и Радмила Николић, изабрани су за судије Апелационог суда у Крагујевцу. На седници свих судија Апелационог суда у Крагујевцу одржаној дана 20.11.2013. године, новоизабране судије Апелационог суда у Крагујевцу ступиле су на функцију. Изменом Годишњег распореда послова Апелационог суда у Крагујевцу за 2013. годину, судија Ацо Вучићевић је распоређен у грађанско одељење, судија Жарко Стевановић у кривично одељење, а судије Радмила Николић и Марија Петковић у одељење за радне спорове.

Детаљније...

 

08.11.2013

ИЗАБРАН ПРЕДСЕДНИК АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ

Дубравка Дамјановић, судија Апелационог суда у Крагујевцу је одлуком Народне скупштине Републике Србије од 31.10.2013. године, на предлог Високог савета судства, изабрана за председника Апелационог суда у Крагујевцу.

Детаљније...

 

01.11.2013. године

У Апелационом суду у Крагујевцу дана 30.10.2013. године одржана је јавна расправа о Радној верзији Закона о посредовању у решавању спорова, коју је организовало Министарство правде и државне управе у сарадњи са Апелационим судом у Крагујевцу и USAID Пројектом за реформу правосуђа и одговорну власт JRGA.
Јавној расправи присуствовале су судије Апелационог суда у Крагујевцу које поседују сертификат о успешно завршеној обуци за посреднике – медијаторе, затим судије виших и основних судова са подручја Апелационог суда у Крагујевцу, привредних судова у Крагујевцу, Краљеву, Чачку и Ужицу; Одељења Вишег прекршајног суда у Крагујевцу, као и представник Центра за социјални рад „Солидарност“ у Крагујевцу, представник Организације потрошача Крагујевац, представник медија – „Крагујевачких“ новина и др.
Радну верзију Закона о посредовању у решавању спорова присутнима представили су државни секретари у Министарству правде и државне управе РС, Данило Николић и Неђа Јовановић, затим помоћник министра правде и државне управе РС, Љиљана Благојевић, саветник у кабинету министра правде и државне управе РС, Јасна Бујуквић, судија Првог Основног суда у Београду, Небојша Ћурчић и судија Прекршајног суда у Београду упућена у Министарство правде и државне управе РС, Маријана Шарац.

23.10.2013. године

Поводом Европског дана цивилне правде (25.10.2013. године) у згради правосудних органа Трг Војводе Радомира Путника бр. 4 у Крагујевцу, у којој су смештени Апелациони, Виши и Основни суд, организује се манифестација „Дан отворених врата“.

Детаљније...

 

11.10.2013. године

У Апелационом суду у Крагујевцу у периду од марта месеца 2013. године па до јула месеца 2013. године, троје судија престало да обавља судијску функцију и то двоје судија услед навршења радног века, а једна судија на лични захтев, ради одласка у пензију.
Судијама Браниславу Станићу и Драгијани Дробњак престала је судијска функција услед навршења радног века и одласка у пензију.
Судији Радованки Николић престала је судијска функција на лични захтев, ради одласка у пензију.

Детаљније...

 

Одлуком Високог савета судства од 03.09.2013. године, судија Вишег суда у Краљеву, Илија Зиндовић изабран је за судију Апелационог суда у Крагујевцу. На седници судија Апелационог суда у Крагујевцу одржаној дана 24.09.2013. године, судија Зиндовић је ступио на дужност.

Детаљније...

 

26.07.2013. године

Судија Апелационог суда у Крагујевцу, Дубравка Дамјановић предложена је Народној скупштини РС од стране Високог савета судства на седници одржаној дана 16.07.2013. године, да се бира за председника Апелационог суда у Крагујевцу.

Детаљније...

 

26.07.2013. године

У Апелационом суду у Крагујевцу у првој половини 2013. године троје судија је престало да обавља судијску функцију и то двоје судија услед навршења радног века, а једна судија на лични захтев, ради одласка у пензију.

Судијама Браниславу Станићу и Драгијани Дробњак престала је судијска функција услед навршења радног века  и одласка у пензију.

Судији Радованки Николић престала је судијска функција на лични захтев, ради одласка у пензију.

Детаљније...

 

15.04.2013 године

СУДИЈА ДУБРАВКА ДАМЈАНОВИЋ НОВИ ВРШИЛАЦ ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ


Одлуком вршиоца функције председника Врховног касационог суда, судије Драгомира Милојевића, за в. ф. председника Апелационог суда у Крагујевцу постављена је судија Апелационог суда у Крагујевцу Дубравка Дамјановић, почев од 12. 4. 2013. године.
Судији Апелационог суда у Београду Весни Петровић, престала је досадашња функција вршиоца функције председника Апелационог суда у Крагујевцу, на лични захтев, закључно са 11. 4. 2013. године и именована судија са радом наставља као судија Апелационог суда у Београду.

 

18.03.2013. године

У Апелационом суду у Крагујевцу дана 18. марта 2013. године одржава се Округли сто на тему: „Национална стратегија  за реформу правосуђа“ коме ће присуствовати представници Министарства правде и државне управе и неки од међународних партнера Министарства правде и државне управе, судије Апелационог суда у Крагујевцу, представници виших и основних судова са подручја Апелационог суда у Крагујевцу, као и представници тужилаштава са подручја Апелационог јавног тужилаштва у Крагујевцу.
Округли сто одржава се у Великој сали зграде суда и почиње у 12,00 часова.

 

24.10.2012. године

У Апелационом суду у Крагујевцу дана 24.10.2012. године одржан је Округли сто на тему „Закон о изменама и допунама Кривичног законика и изменама и допунима Законика о кривичном поступку". Округлом столу присуствовали су државни секретар Министарства правде и државне управе РС, Данило Николић, професор Правног факултета, Станко Бејатовић, представник ОЕБС-а, Мирољуб Станисављевић, в.ф. Председника Апелационог суда у Крагујевцу, Весна Петровић, Апелациони јавни тужилац, Небојша Будић и судије кривичног одељења Апелационог суда у Крагујевцу, председници кривичних одељења виших и основних судова са подручја Апелационог суда у Крагујевцу, као и виши и основни јавни тужиоци и заменици са подручја Апелационог јавног тужилаштва у Крагујевцу. Примедбе, предлози и сугестије на Закон о изменама и допунама Кривичног законика и Закон о изменама и допунама Законика о кривичном поступку који су на овој јавној расправи изнети, садржани су у записнику који се налази у прилогу овог текста.

Детаљније...

 

19.10.2012. године

АПЕЛАЦИОНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ У САРАДЊИ СА МИНИСТАРСТВОМ ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ОКРУГЛИ СТО НА ТЕМУ „ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА И ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНИКА О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ“.

Округли сто одржаће се  у среду 24. октобра 2012. године са почетком у 12,00 часова у Апелацином суду у Крагујевцу у Великој сали (сала број 116).
Округлом столу присуствоваће судије Кривичног одељења Апелационог суда у Крагујевцу и судије – председници кривичних одељења виших и основних судова са подручја Апелационог суда у Крагујевцу, као и Апелациони јавни тужилац и јавни тужиоци виших и основних тужилаштава са подручја Апелационог јавног тужилаштва.

 

23.08.2012.

СЕЋАЊЕ НА СУДИЈУ ДРАГИЦУ КОСТИЋ

Детаљније... 

 

19.07.2012.

ВРШИЛАЦ ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ ОДРЖАЛА ЈЕ САСТАНАК СА В.Ф. ПРЕДСЕДНИКА ВИШИХ СУДОВА СА ПОДРУЧЈА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ (КРАГУЈЕВАЦ, ЈАГОДИНА, КРАЉЕВО, ЧАЧАК, УЖИЦЕ, КРУШЕВАЦ И НОВИ ПАЗАР) ДАНА 19.07.2012. ГОДИНЕ У АПЕЛАЦИОНОМ СУДУ У КРАГУЈЕВЦУ. У ОКВИРУ ПРЕДЛОЖЕНОГ ДНЕВНОГ РЕДА САСТАНКА АНАЛИЗИРАН ЈЕ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СУДА И СУДИЈА ВИШИХ СУДОВА СА ПОДРУЧЈА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА ПЕРИОД 01.01.2012. - 31.06.2012. ГОДИНЕ, КАО И АНАЛИЗА УОЧЕНИХ НЕДОСТАТАКА ИСКАЗАНИХ У ИЗВЕШТАЈУ О ИЗВРШЕНОМ ОБИЛАСКУ И КОНТРОЛИ ВИШИХ И ОСНОВНИХ СУДОВА СА ПОДРУЧЈА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА. НА САСТАНКУ ИЗВЕДЕНИ СУ ЗАЈЕДНИЧКИ ЗАКЉУЧЦИ.

Детаљније...

 

16.07.2012.                                                                                

ПРИЈЕМ СТРАНАКА У АПЕЛАЦИОНОМ СУДУ У КРАГУЈЕВЦУ НЕЋЕ СЕ ВРШИТИ У ПЕРИОДУ ОД 15.07.2012. ДО 15.09.2012. ГОДИНЕ ЗБОГ ГОДИШЊИХ ОДМОРА.

10.04.2012.

ЗА СЕЋАЊЕ НА СУДИЈУ МАРИЈАНУ ЂОРЂЕВИЋ

Детаљније...

 

29.03.2012.

У АПЕЛАЦИОНОМ СУДУ У КРАГУЈЕВЦУ ОДРЖАВА СЕ СЕМИНАР НА ТЕМУ: „ПРИМЕНА ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ" И "НОВИНЕ У ЗАКОНУ О ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ“ ДАНА 02.04.2012. ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ У 12 ЧАСОВА У САЛИ 116 (ВЕЛИКА САЛА СУДА) У ОРГАНИЗАЦИЈИ PARAGRAF CO.

Детаљније...

01.03.2012.

СУДИЈА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ, МИРОЉУБ ТОМИЋ ИЗАБРАН ЗА ЧЛАНА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА ИЗ РЕДА СУДИЈА АПЕЛАЦИОНИХ СУДОВА

Детаљније...

 

19. 01. 2012.

СУДИЈА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ, МИРОЉУБ ТОМИЋ-КАНДИДАТ ЗА ИЗБОРНОГ ЧЛАНА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА ДОБИО ВЕЋИНУ ГЛАСОВА СУДИЈА АПЕЛАЦИОНИХ СУДОВА НА ИЗБОРИМА ДАНА 19.01.2012. ГОДИНЕ  

Детаљније...

 

29. 12.  2011.

СУДИЈА МИРОЉУБ ТОМИЋ ПРЕДЛОЖЕН ЈЕ ЗА КАНДИДАТА ЗА ИЗБОРНОГ ЧЛАНА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА

Детаљније...

14. 11. 2011.

САСТАНАК ПРЕДСЕДНИЦЕ ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА И ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА НАТЕ МЕСАРОВИЋ И МИНИСТАРКЕ ПРАВДЕ СНЕЖАНЕ МАЛОВИЋ СА В.Ф. ПРЕДСЕДНИКА АПЕЛАЦИОНИХ СУДОВА, В.Ф. ПРЕДСЕДНИКА ВИШИХ И ОСНОВНИХ СУДОВА СА ПОДРУЧЈА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ И СУДИЈАМА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У КРАГУЈЕВЦУ

Детаљније...

17. 10. 2011.

ОТВОРЕНА ЈЕ КАНЦЕЛАРИЈА ПРАВОСУДНЕ АКАДЕМИЈЕ У КРАГУЈЕВЦУ

Детаљније...

@ 2010. Апелациони суд у Крагујевцу